• SERIE AyT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS CAIXA GALICIA I