• Salisbury - Series 2003-5 (CGML Grifo Class B CDO^2 Tranche Repack)