Please Note
We brought you to this page based on your search query. If this isn't what you are looking for, you can continue to Search Results for ""
The maximum number of items you can export is 3,000. Please reduce your list by using the filtering tool to the left.
Close
Türkiye için yerel siteden çıkmak üzeresiniz ve İngilizce Küresel Siteye gideceksiniz. Devam etmek ister misiniz?
Bu mesajı bana artık göstermeyiniz.
Evet
Hayır

Bizimle temasa geçiniz

Avrupa, Ortadoğu, Afrika Müşteri Masası
+44-20-7772-5454
clientservices@moodys.com

Kuzey, Orta ve Güney Amerika Müşteri Masası
+1-212-553-1653
clientservices@moodys.com

Asya Pasifik Bölgesi Müşteri Masası
+852-3551-3077
clientservices@moodys.com

Japonya Müşteri Masası
+81-3-5408-4100
clientservices@moodys.com

 

Kullanım Şartları
Dil:
 

EN SON 2 Temmuz2019 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.
 
Bu internet sitesi (“Site”), Moody's Investors Service, Inc. (“MIS”), Moody’s Analytics, Inc. ve her bir iştiraklerine (birlikte, “Moody’s” olarak anılacaklardır) ait olup, bunlar tarafından işletilmektedir.
 
Bu Kullanım Şartları (“Kullanım Şartları”), Site’de yer verilen derecelendirmeler, görüşler ve diğer materyaller, araçlar, ürünler, hizmetler, yayınlar ve bilgiler (birlikte “Materyaller” olarak anılacaklardır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizin (bu metinde “Kullanıcı” veya siz olarak da anılmaktadır) bu Site ve içeriklerine erişebilmeniz ve bunları kullanabilmeniz için tabi olacağınız şartları, taahütleri, koşulları ve hükümleri içermektedir. MOODY’S, BU KULLANIM ŞARTLARI’NIN HÜKÜM VE KOŞULLARINI, SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİN (VEYA GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ KULLANIM ŞARTLARI’NIN) MOODY’S TARAFINDAN SİTE’DE YAYINLANMASI, E-POSTA VASITASIYLA VEYA DİĞER MAKUL BİR BİLDİRİM YOLUYLA BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SİTE’DE YAYINLANARAK AÇIKLANDIĞI TAKDİRDE, SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİN YAYINLANDIĞI ANDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ VARSAYILACAKTIR; HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK E-POSTA VASITASIYLA BİLDİRİLDİĞİ TAKDİRDE, SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİN E-POSTANIN GÖNDERİLDİĞİ ANDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ VARSAYILACAKTIR; VE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK HERHANGİ BAŞKACA BİR ŞEKİLDE BİLDİRİLDİĞİ TAKDİRDE, SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİN , İLGİLİ BİLDİRİNİN MOODY’S TARAFINDAN VEYA MOODY’S NAMINA GÖNDERİLDİĞİ VEYA DÜZENLENDİĞİ ANDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ VARSAYILACAKTIR. BU TÜR DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİMİNİ TAKİBEN BU SiTE’Yİ KULLANMAYI SÜRDÜRMENİZ KESİN OLARAK BU KULLANIM ŞARTLARI’NA UYGULANAN DEĞİŞİKLİKLERİN SİZİN TARAFINIZDAN KABUL EDİLMESİ OLARAK VARSAYILACAKTIR. BU KULLANIM ŞARTLARI’NA UYGULANAN DEĞİŞİKLİKLERİN SİTE’DE MEVCUT OLAN VE E-POSTA VASITASIYLA GÖNDERİLEN VEYA HERHANGİ BAŞKACA MAKUL BİR ŞEKİLDE SAĞLANAN BİLDİRİMİN MAKUL VE YETERLİ BİLDİRİM OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.
 
Moody’s’in bu Kullanım Şartları’na atıfta bulunan herhangi bir mobil uygulamasına veya Moody’s’in üçüncü taraf sosyal medya hizmetlerindeki (örneğin, Moody’s’in bir Facebook® sayfası) içeriğine bu Kullanım Şartları uygulanacaktır. Bu tür durumlarda, “Site” tabiri, burada kullanıldığı haliyle, ilgili mobil uygulamayı veya Moody’s’in içeriğini ifade edecektir.
 
Bu Site’yi kullanarak, bu Kullanım Şartları’nı okuduğunuzu ve anladığınızı onaylayıp, bu Kullanım Şartları’nın hüküm ve koşullarının sizi bağladığını kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmediğiniz takdirde, ne bu Site’ye erişim hakkınız ne de bu Site’yi kullanım hakkınız olacaktır. Bu Site’ye kayıt olmanız halinde, bu Kullanım Şartları yerine, söz konusu kayıt işleminin bir parçası olarak akdettiğiniz kullanıcı sözleşmesi bu Site’nin tarafınızca kullanımına uygulanacaktır.
 
Hüküm ve Koşullar
 
1. Lisansın Verilmesi. Bu Kullanım Şartları tarafınıza, bu Kullanım Şartları’nın hüküm ve koşullarına uymaya devam etmeniz şartıyla, bu Site’nin kullanımı için kişisel, iptal edilebilir olan, münhasır olmayan, devredilemeyen bir lisans sağlamaktadır. Zaman zaman ve düzenli bir şekilde olmadıkça, Site’de yer alan Materyalleri sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için yükleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Ek olarak, bir Diğer Sözleşme’de (aşağıda tanımlanmaktadır) belirtilen sınırlamalara tabi olarak, a) yalnızca kurum içi amaçlarınız için, Moody's Investors Service kredi derecelendirme ve Site’de kredi derecelendirme duyuruları (işbu kredi derecelendirme ve kredi derecelendirme duyurularının yanında bulunabilecek herhangi bir diğer Materyaller hariç) yazdırabilir, kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz; ve b) yalnızca kredi derecelendirmeleri bir kanun veya yönetmelik bir hükümet otoritesine yapılacak rapor başvurusu veya tevzinin içeriğinde olmasını zorunlu kıldığı ölçüde, böyle bir raporun parçası veya iceriğinde olmak üzere kredi derecelendirmelerini kopyalayabilir ve tevzi edebilirsiniz. Her durumda, bu tür Materyaller’e dahil olan herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini veya ifşaları gizleyemez, değiştiremez, ortadan kaldıramaz veya silemezsiniz. Yukarıda belirtilen durumlar istisna olmak üzere ve burada açıkça başka şekilde müsaade edildiği haller haricinde, bu Site’den veya bu Site vasıtasıyla elde edilen herhangi bir bilgi veya materyal üzerinde, önceden Moody’s’in yazılı muvafakatını almaksızın, değişiklik yapamazsınız, bunların türevlerini yaratamazsınız, bunları kopyalayamazsınız, dağıtımını yapamazsınız, yeniden paketleyemez, yeniden dağıtamaz, yayamaz, yayınlayamazsınız, aktaramazsınız, çoğaltamazsınız, yayımlayamazsınız, lisanslayamazsınız, devredemezsiniz, satamazsınız veya tekrar satamazsınız, olduğu gibi başka bir adreste barındıramazsınız (mirror), çerçevelendirme ile tasarlayamazsınız (frame), “deep link (başka internet sayfasına bağlı)” olarak belirtemezsiniz, bunlardan “veri ayıklayamazsınız (scrape)”, veri madenciliği yapamazsınız veya başka herhangi bir maksatla daha sonra kullanım için saklayamazsınız veya başka bir şekilde kullanamazsınız. Bunun yanı sıra, bu Site’ye ait Materyalleri , önceden Moody’s’in yazılı muvafakatını almaksızın, forumlar, haber grupları, ticari e-posta yönetim sistemi (listserv), posta adres listeleri, elektronik bülten tabloları veya diğer internet sitelerinde yayınlayamazsınız. Moody’s’e, bu Site’yi, bu Site’ye (i) engel olma, bozma veya müdahale girişiminde bulunmak veya bu Site’ye fiilen engel olmak, bozmak veya müdahale etmek, veya (ii) şifreler, hesap veya diğer bilgiler dahil olmak üzere, bu Site’nin diğer kullanıcıları hakkında herhangi bir bilgi toplamak için, bu Site’de bulunan verileri sistematik olarak seçip ayıklamak dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere, yasadışı olan veya bu Kullanım Şartları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmayacağınızı taahhüt etmektesiniz.
 
2. Fikri Mülkiyet Hakları. Site’nin bünyesinde yer alan tüm Materyaller, aksi belirtilmedikçe, Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı, ticari sır ve marka hukuku ve ek olarak diğer eyalet, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla, yasal olarak korunmaktadır. Site, Materyalleri, mizanpajı ve tasarımı Moody’s veya Moody’s’in lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve burada açıkça aksi öngörülmediği takdirde, Moody’s tarafınıza bu tür Materyaller üzerinde açık veya zımni herhangi bir hak tanımamaktadır. Size burada açıkça sağlanmıs haklarla ilgili olanlar dahil, bu Kullanım Şartlarında yer alabilecek aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, Site’nin Materyallerini herhangi bir amaçla kopyalamak veya alıntılamak için kazıma aracları ve diğer bilgisayar otomasyonu kullanamazsınız. Moody’s, ortak çalışmalar ve/veya bir derlemeyi teşkil eden Site’ye, Site bünyesinde erişilebilir veri tabanlarının tümüne ve Site’nin Materyallerinin seçimi, eşgüdümü, düzenlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin telif hakkına sahiptir. Moody’s ve/veya Moody’s ürünleri ve/veya hizmetlerini betimleyen Moody’s, Moody’s Investors Service, Moody’s Analytics ve tüm diğer adlar, logolar ve simgeler Moody’s veya Moody’s’in lisans verenlerinin müseccel markalarıdır. Site’de yer verilen üçüncü şahıslara ait markalar, söz konusu şahısların mülkiyetindedir.
 
3. Gizlilik Politikası. Moody’s tarafından toplanılan kişisel veriler ile Site’ye ilişkin kullanım uygulamalarının özetine ulaşmak için, lütfen www.moodys.com’da bulunan Moody’s Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 
4. Şifre Politikası. Site’nin bazı bölümlerinden şifre aracılığı ile yararlanabilirsiniz. Kayıt işleminin bir parçası olarak bir üye adı ve şifre seçip Moody’s’e doğru, tam ve güncel bilgiler sağlamanız gerekmektedir. Şifrenizi bilen herhangi biri Site’nin erişimi kısıtlı bölümlerine ve sizin kullanımınıza açık bilgilere erişebilir. Dolayısıyla, şifrenizi gizli tutmak ile yükümlüsünüz. Bu Kullanım Şartları’nı kabul ederek, ilgili şifrenizin gizliliği ve kullanımından ve de şifrenizin kullanımı ile bu Site üzerinden gerçekleşen her iletişimden sadece sizin sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Şifrenizin herhangi bir şekilde kaybolduğunu veya çalındığını veya şifrenizin izinsiz olarak kullanıldığının farkına varmanız halinde, derhal Moody’s’i haberdar etmeniz gerekmektedir. Moody’s bir şifreyi herhangi bir zaman ve herhangi bir sebeple silme veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 
5. Riskin Üstlenilmesi. İnterneti kullanırken meydana gelebilecek her türlü risk sadece size ait olup, yürürlükteki ilgili eyalet kanunları ile tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere tabi olmaktasınız. Moody’s, güvenli ve güvenilir bir internet sitesi oluşturmak için gerekli özeni göstermekle birlikte, internet üzerinden bu Site’ye/Site’den aktarılan herhangi bir iletişim veya materyalin gizliliğinin korunmasını garanti edememektedir. Bu doğrultuda, Moody’s ve Moody’s’in lisans verenleri ve tedarikçileri, internet üzerinden aktarılan herhangi bir bilginin güvenliğinden, Site’nin bünyesinde barındırdığı bilgilerin doğruluğundan veya bu tür bilgilerin herhangi bir şekilde doğruluğuna güvenilmesinin yarattığı sonuçlardan sorumlu tutulamazlar. Moody’s ve Moody’s’in lisans verenleri ve tedarikçileri, Internet, ağ veya yer sağlayıcı hizmetlerinde meydana gelen kesintiler veya ihmallerden sorumlu olmayacaktır. Site’nin kullanımından kaynaklanabilecek tüm riskleri sadece siz üstlenmektesiniz.
 
6. Güvenliğin Sağlanması. Site’nin fiilen izinsiz kullanılması veya Site’yi izinsiz kullanma girişiminde bulunulması cezai ve/veya hukuki takibata yol açabilmektedir. Site’nin güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla, Moody’s, ilgili kanunların izin verdiği ve Moody’s’in Gizlilik Politikası ile uyumlu olduğu ölçüde, Site’deki faaliyetleri inceleme, izleme ve kayıt altına alma hakkını saklı tutar. Bu şekildeki izleme, inceleme veya kayıt altına alma yoluyla elde edilen herhangi bir bilgi, Site’nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek ve suç teşkil eden bir faaliyetin soruşturulması veya takibatıyla bağlantılı olarak icra makamlarının incelemesine tabidir. Moody’s de, bu tür bilgilerin talep edilmesine ilişkin tüm mahkeme kararlarına riayet edecektir.
 
7. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar. Moody’s, ilgili bilgilere ve hizmetlere erişiminizi kolaylaştırmak amacıyla, sadece kendi takdirinde olmak üzere, Dünya Çapında Ağ’da (World Wide Web-WWW) yer alan diğer internet sitelerine bağlantılar sağlayabilmektedir. Bu internet siteleri mutlak surette Moody’s tarafından incelenmemiş olup, Moody’s tarafından kontrol edilmeyen üçüncü şahıslar tarafından işletilmektedir. Dolayısıyla, Moody’s ve Moodys’in yöneticileri, yetkilileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri, lisans verenleri ve tedarikçilerinin (birlikte “Moody’s Tarafları” olarak anılacaklardır) bu üçüncü şahıs internet siteleri tarafından sağlanan veya tanıtılan içerik de dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bilgilerin doğruluğu, ürünler veya hizmetlerin niteliğine ve/veya bu üçüncü şahıs internet siteleri tarafından yüklenen yazılımlara ilişkin olarak kesinlikle hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, bu bağlantılar herhangi bir üçüncü şahıs veya herhangi bir internet sitesinin veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sağlanan ürünlerin veya hizmetlerin kabul edildiği anlamına gelmemektedir.
 
8. Moody’s’in Kontrolünün Dışındaki Olaylar. Açıkça Moody’s ve Moody’s’in lisans verenleri ve tedarikçilerinin kontrollerinin dışında bulunan bir sebepten ötürü meydana gelebilecek, elektronik veya mekanik donanım veya iletişim hatları, telefonun arızalanması veya diğer bağlantı sorunları, bilgisayar virüsleri, izinsiz erişim, hırsızlık, operatör hataları, zor hava şartları, depremler veya doğal afetler, grevler veya diğer iş gücü ile ilgili sorunlar, savaşlar, terörizm ve hükümet tarafından getirilen kısıtlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zarar talebinden yukarıda bahsi geçen kişileri muaf tutmaktasınız.
 
9. Açıklamalar. MIS, bu belge ile, MIS tarafından derecelendirilen borç senetlerini (şirket ve belediye tahvilleri, senetler, kağıtlar ve ticari senetler de dahil olmak üzere) ve imtiyazlı hisseleri ihraç eden kuruluşların çoğunluğunun, herhangi bir kredi derecesinin tahsisinden önce MIS tarafından sağlanan kredi derecelendirme görüs ve hizmetleri için MIS’e 1.000 $ ve takriben 2.700.000 $ arasında değişen ücretleri ödemeyi kabul ettiğini açıklamaktadır. Moody's Corporation (“MCO”) ve %100’üne sahip olduğu iştiraki olan kredi derecelendirme temsilciliği MIS ve MIS’in derecelendirme iştirakleri, MIS’e ve MIS’in derecelendirme iştiraklerine ait derecelendirmelerin ve derecelendirme süreçlerinin bağımsızlığının ele alındığı politikaları ve işlemleri izlemektedir. MCO yöneticileri ve derecelendirilmiş şirketler ile MIS ve/veya derecelendirme iştirakleri tarafından hakkında derecelendirme yapılan ve SEC’ye (U.S. Securities and Exchange Commission/ABD Sermaye Piyasası Kurumu) açıkça MCO’nun sermayesinde %5’ten daha fazla bir oranda bir payı olduğunu bildiren kuruluşlar arasında varolabilecek belli bağlantılara ilişkin bilgiler, her sene www.moodys.com adresli internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri—Kurumsal Yönetim – Yönetici ve Hissedar İlişkileri Politikası" başlığı altında yayınlanmaktadır.
 
10. YASAL UYARILAR. Moody’s, Site’de yer alan tüm Materyaller’i, doğru ve güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde etmektedir. Siz; Site vasıtasıyla sağlanan kredi notları ve diğer görüşlerin (a) güncel veya tarihsel kredi değerliliğine, yatırım tavsiyeleri veya finansal tavsiyelere, kredi kararları veya herhangi bir menkul kıymetin satın alınması, elde tutulması veya satılmasına dair tavsiyelere, verilerden veya sonuçlardan herhangi birinin doğruluğunun teyit edilmesine veya herhangi bir şirketin mali durumunu bağımsızca değerlendirme veya teyit etme girişimlerine ilişkin beyanlar olarak yorumlanmayıp, yalnızca şirketlerin, kredi taahhütlerinin veya borçlanma senetlerinin veya borçlanma benzeri senetlerin göreceli gelecek kredi riskine (aşağıda tanımlandığı üzere) yönelik fikir beyanları olarak yorumlandığını ve yorumlanacağını; (b) likidite riski, piyasa değeri riski veya fiyat değişkenliği de dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere, herhangi diğer bir riski ele almadığını; (c) kişisel amaçlarınızı, mali durumunuzu veya mali ihtiyaçlarınızı dikkate almadığını; ve (d) mümkün olduğu takdirde, sadece herhangi bir yatırım veya kredi kararının tarafınızca veya sizin namınıza alınmasında bir etken olarak değerlendirileceğini kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, gerekli özeni göstererek, her yatırım kararı veya menkul değer hakkında ve satın almayı, elinizde bulundurmayı, satmayı ve sağlamayı düşünebileceğiniz her menkul kıymeti veya krediyi ihraç eden veya bunun için garanti veren her şahıs ve bunun için gerekli kredi desteği sağlayan her şahıs hakkında kendiniz bir incelemede ve değerlendirmede bulunacağınızı ayrica açıkça kabul etmektesiniz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Moody’s’in Materyalleri ve görüşleri, Moody’s Analytics, Inc. tarafından yayınlanan, kantitatif modele dayalı kredi riski tahminlerini ve bununla ilgili görüşleri veya yorumları da içerebilir. Ayrıca, bu Site’de mevcut herhangi bir aracın veya bilginin bağımsız karar ve uzmanlığın uygulanmasının yerine geçmediğini açıkça kabul etmektesiniz. Yatırımlar, vergiye ilişkin meseleler, ilgili mevzuat veya diğer mesleki konularda daima bir uzmanın yardımına başvurmanız gerekmektedir. Moody’s, bu maddenin amacına uygun olarak, “kredi riski” ifadesini bir varlığın akdi ve mali yükümlüklerini vadeleri geldiğinde yerine getirememe riski ve temerrüt veya bozulma halinde öngörülen herhangi bir mali kayıp olarak tanımlamaktadır. Moody’s derecelendirmelerinde belirtilen sözleşmesel finansal yükümlülüklerin türleri hakkında bilgi sahibi olmak için Moody’s Derecelendirme Sembol ve Tanımları yayınını inceleyiniz.
 
Moody’s, bir kredi notunun tahsis edilmesinde kullandığı bilgilerin, gerektiğinde bağımsız üçüncü şahıs kaynakları dahil olmak üzere, Moody’s’in güvenilir olarak değerlendirdiği kaynaklardan alınması ve bu bilgilerin yeterli nitelikte olması için tüm gerekli önlemleri almaktadır. Ancak, Moody’s bir denetçi olmamakla birlikte, derecelendirme sürecinde veya Site’de sunulacak olan Moody’s Materyalleri’nin hazırlanması esnasında alınan bilgileri her durumda bağımsız olarak doğrulayamaz veya bu bilgileri onaylayamaz. İnsan hatası veya mekanik hataların olasılığı ile diğer etkenlerden dolayı, Site ve tüm ilgili Materyaller, herhangi bir beyan veya taahhütte bulunulmaksızın, “OLDUĞU GİBİ” ve "MEVCUT OLDUKLARI ŞEKİLDE" sağlanmaktadır ve MOODY'S TARAFLARI SİZE VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR KİŞİYE VEYA VARLIĞA, AÇIK BİR ŞEKİLDE VEYA ZIMNEN, SİZE VEYA DİĞER BİR KİŞİ VEYA VARLIĞA YÖNELİK, SİTE VEYA HERHANGİ İLGİLİ BİR MATERYALİN HAKKINDA, BUNLARIN DOĞRULUKLARI, SONUÇLARI, ZAMANLI OLMALARI, EKSİKSİZLİKLERİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİKLERİ VE HERHANGİ BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUKLARINA İLİŞKİN HİÇBİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIRLAR. Moody’s, Site’de bulunan herhangi bir Materyal’in herhangi belirli bir yerde kullanılması için uygun veya mevcut olduğuna ilişkin ve bu Site’nin içeriklerinden herhangi birinin yasadışı olduğu bölgelerden bu Materyaller’e erişimin yasak olduğuna dair hiçbir beyan veya taahütte bulunmamaktadır. Bu Site’ye bu tür yerlerden erişimi tercih etmeniz halinde, bunu kendi iradenizle yapmış sayılacak olup, uygulanacak herhangi bir yerel kanun, yönetmelik ve düzenlemeye uymakla sorumlu olacaksınız. Moody’s Site’nin erişilebilirliğini, herhangi bir zamanda, tamamen veya kısmen, Moody’s tarafından seçilen herhangi bir kişi, coğrafi bölge veya yargı çevresi için yalnızca Moody’s’in kendi takdirine bağlı olarak sınırlayabilir. Moody’s veya çalışanları veya temsilcileri tarafından Site hakkında verilen hiçbir sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiyenin, yazılı bir sözleşme aracılığıyla bu Kullanım Şartları’na dahil edilmediği müddetçe, bir beyan veya taahhüt teşkil etmeyeceğini kabul etmektesiniz. AYRICA, SİTEDE MEVCUT MATERYALLER, YANLIŞLIK VEYA DİZGİ HATALARI İÇEREBİLİR VE SİTEYE VEYA MATERYALLERİNE ERİŞİM SAĞLANAMADIĞI ZAMANLAR OLABİLİR. MOODY’S AYRICA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, HERHANGİ BİR SEBEPLE, SİTEYE VEYA SİTEDE TANIMLANAN VEYA ERİŞİLEBİLİR OLAN MATERYALLER ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE/VEYA TADİLLER YAPABİLMEKTEDİR. SİTEDE ERİŞİLEBİLİR OLAN MALZEMELERİ KULLANMA VE/VEYA BUNLARIN DOĞRULUĞUNA GÜVENME HUSUSUNDAKİ HER TÜRLÜ RİSK SADECE SİZE AİTTİR.
 
KREDİ DERECELENDİRMELERİ VE MOODY’S MATERYALLERİNİN HERHANGİ BİR ŞAHIS TARAFINDAN YASALARDA TANIMLANAN ÖLÇÜT OLMA MAKSADIYLA KULLANILMASI AMAÇLANMAMAKTADIR, VE ÖLÇÜT OLARAK DÜŞÜNÜLMESI SONUCUNU DOĞURABİLECEK BİR ŞEKİLDE KULLANILMAMALIDIR.
 
MOODY’S’İN KREDİ DERECELENDİRMELERİNİN VE MOODY’S MATERYALLERİNİN BİREYSEL YATIRIMCILAR TARAFINDAN KULLANILMASI AMAÇLANMAMAKTADIR VE BİREYSEL YATIRIMCILARIN, MOODY’S’İN KREDİ DERECELENDİRMELERİNİ VEYA MOODY’S’İN MATERYALLERİNİ KULLANARAK HERHANGİ BİR YATIRIM KARARI ALMASI TEDBİRLİ VE UYGUN BİR DAVRANIŞ OLMAYACAKTIR. BU KONU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞÜPHENİZ VARSA, MALİ MÜŞAVİRİNİZ YA DA DİĞER UZMAN BİR DANIŞMANINIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
 
YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MOODY’S TARAFLARI, SİTE’YE VE SİTE’NİN İÇERİĞİNE ERİŞİMİNİZDEN VEYA SİTEYİ VE SİTE’NİN MATERYALLERİNİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN DOĞAN, AŞAĞIDA SAYILANLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, DOLAYLI, MÜNFERİT, NETİCEDE OLUŞAN VEYA ARİZİ HER TÜRLÜ KAYIP VE ZARAR İÇİN,HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA TÜZEL KİŞİLİĞE KARŞI, MOODY’S TARAFLARI’NDAN HER BİRİ, KAYIP VE ZARARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR:
 
(i) MEVCUT VEYA BEKLENEN KAR MİKTARINDA KAYIPLAR SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKAN TAZMİNATLAR, GERİ ÖDEMELER VEYA ZARARLAR;
 
(ii) ŞİRKET VE TİCARİ İTİBARININ OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ VEYA MUHAFAZA EDİLMESİ SÜRECİNDE YAPILAN GİDERLER, YATIRIMLAR VEYA VERİLEN TAAHHÜTLER VEYA PEŞTEMALİYE;
 
(iii) İLGİLİ FİNANSAL ARACIN, MOODY’S TARAFINDAN TEMİN EDİLEN BELLİ BİR KREDİ DERECELENDİRMESİNE TABİ OLMADIĞI HALLERDE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR;
 
(iv) VERİ KAYBI;
 
(v) YEDEK MATERYAL GİDERLERİ;
 
(vi) SERMAYE MALİYETİ;
 
(vii) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN TALEPLERİ; VEYA
 
(viii) HERHANGİ BİR SURETTE DİĞER HERHANGİ BİR SEBEPTEN KAYNAKLANAN VEYA DİĞER HERHANGİ BİR SEBEP İLE İLGİLİ OLAN BAŞKACA ZARARLAR.
 
YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MOODY’S TARAFLARI, SİTE VE SİTE’NİN MATERYALLERİNİ KULLANIMINIZDAN YA DA KULLANAMAMANIZDAN YA DA KULLANIMINIZLA İLGİLİ OLARAK DOĞAN, MOODY’S TARAFLARI’NIN HERHANGİ BİR KUSURU NEDENİYLE (HERHANGİ BİR ŞÜPHEYE MAHAL VERMEMEK ADINA, HUKUKEN İSTİSNA EDİLEMEYECEK DOLANDIRICILIK, KASITLI SUİSTİMAL VEYA DİĞER HERHANGİ BİR TÜR SORUMLULUK HARİÇ OLMAK ÜZERE) VEYA MOODY’S TARAFLARI’NIN KONTROLLERİ DAHİLİNDE VEYA DIŞINDAKİ OLASI BİR DURUM NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAYIP VE ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, HERHANGİ BİR ŞAHSA VEYA TÜZEL KİŞİLİĞE VERİLEN DOĞRUDAN VEYA TAZMİN EDİLEBİLİR ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİRLER.
 
KULLANICI HER TÜRLÜ (VE HER NASIL DOĞARSA DOĞSUN) KAYIP VEYA ZARARI AZALTMAK İÇİN ELİNDEN GELEN TÜM MAKUL ÇABAYI GÖSTERECEKTİR VE BU KULLANIM ŞARTLARI’NDA BAHSİ GEÇEN HİÇBİR HUSUS, KULLANICI’YI SÖZ KONUSU KAYBI VEYA ZARARI AZALTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTARMAYACAK YA DA BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAYACAKTIR.
 
HER HALÜKARDA, YASALARCA İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE, MOODY’S TARAFLARI’NIN, BU SİTE’YE VE SİTE’NİN İÇERİĞİNE ERİŞİM VEYA BU SİTE’NİN VE SİTE’NİN MATERYALLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOĞAN TOPLAM SORUMLULUĞU, HANGİSİ DAHA YÜKSEK İSE, (A) SÖZ KONUSU SORUMLULUĞA YOL AÇAN OLAYDAN HEMEN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AYLIK SÜRE BOYUNCA, BU KULLANIM KOŞULLARI’NA UYGUN OLARAK BU SİTE ARACILIĞIYLA SAĞLANAN HİZMETLER İÇİN KULLANICININ ÖDEDİĞİ TOPLAM TUTARI VEYA (B) 100 ABD $ TUTARINI AŞMAYACAKTIR.
 
11. Tazminat. Moody’s, Moody’s’in lisans verenleri ve tedarikçileri ile bunların tüm iştirakleri ve tüm ilgili yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, temsilcileri, acentaları, halefleri ve temlik edilenleri, Site’yi kullanmanıza veya bu Kullanım Şartları’nın tarafınızca herhangi bir ihlaline dayanan veya bunlar ile ilgili olan herhangi bir üçüncü şahsın tazminat taleplerine karşı ve bu taleplerden meydana gelen zararlar, yükümlükler, masraf ve giderlerden (buna makul avukat ve uzman ücretleri ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere) muaf tutacağınızı ve bunlara ilişkin olarak söz konusu tarafları tazmin edeceğinizi kabul etmektesiniz.
 
12. Bildirimler. Moody’s bu Site’nin nasıl geliştirilebileceği hususu da dahil olmak üzere görüş ve önerilerinizi dinlemeye hazırdır. Moody’s ve/veya Moody’s’in hizmet sağlayıcıları, Site aracılığıyla yorum, bilgi ve/veya geri bildirimlerinizi paylaşabileceğiniz bir takım hizmetleri (örneğin, mesaj panoları, blog’lar, sohbet, mesajlaşma ve/veya yorum işlevleri gibi) sağlama imkanına sahiptir. Site üzerinden paylaşılan veya Site aracılığıyla elde edilen herhangi bir fikir, öneri, bilgi, geri bildirim, teknik bilgi, materyal ve herhangi diğer bir içeriğin (birlikte “Bildirimler” olarak anılacaklardır); bu tür Bildirimler’in, ilave onaya veya değerlendirmeye gerek olmaksızın, söz konusu Bildirimler’de var olabilecek herhangi bir hakkın geçerli olduğu tüm süre boyunca halihazırda mevcut veya ileride geliştirilecek herhangi bir şekilde, iletişim araçları veya teknoloji vasıtasıyla Moody’s tarafından uygulanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayılması, aktarılması, dağıtılması, kopyalanması, kullanılması, türetilmiş eserlerinin oluşturulması, dünya genelinde (tamamen veya kısmen) sergilenmesi veya bu tür Bildirimler üzerinden faaliyet gösterilmesi için dünya genelinde geçerli, telif ücretinden ari, bedeli tamamen ödenmiş, sürekli, gayrikabilirücu, münhasır olmayan, devredilebilir ve (birden çok kademe aracılığıyla) alt lisanslanabilir bir hak ve lisans içerdiği varsayılacaktır. Bu belge ile (a) aksi yöndeki her türlü talepten ve (b) Bildirimler’iniz ile ilişkilendirilmiş her türlü “manevi hak”tan feragat etmektesiniz. Yukarıda bahsi geçen lisansı vermeniz için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve Site’ye sağladığınız her bir Bildirim’in tüm yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz. Herhangi bir Bildirim’in içeriğinden siz sorumlu ve yükümlü olup, bu sorumluluk ve yükümlüğünüz devam edecektir. EĞER BU MADDEDE TANINAN HAKLARI VERMEK İSTEMİYORSANIZ, SİTE’DE HERHANGİ BİR BİLDİRİM PAYLAŞMAYIN, YAYINLAMAYIN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BİLDİRİM’DE BULUNMAYINIZ. BU ŞEKİLDE YAPILAN HER TÜRLÜ BİLDİRİM’İN RİSKİ SİZE AİTTİR. Moody’s, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen Bildirimler’in hiçbirinin kontrolünü sağlamamaktadır; söz konusu bildirimler Moody’s’in görüşlerini yansıtmamak ile birlikte, Moody’s ifade edilen görüşlerin hiçbirinin doğruluğuna ilişkin garanti vermemektedir veya belirtilen görüşlerin hiçbirini onaylamamaktadır. Moody’s Tarafları (i) söz konusu Bildirimler’deki herhangi bir hata veya eksiklik, söz konusu Bildirimler’e iliştirilmiş herhangi bir bağlantı veya görüntü; ya da bunlardan herhangi birinin kullanımından elde edilen sonuçlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, veya (ii) Bildirimler’den ya da bunların (bunların yeniden yayınlanması dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımından veya kötüye kullanımından kaynaklanan, tarafınızca bahsi geçen şekilde kullanılan Bildirim’e itibar edilmesi durumu da dahil olmak üzere, herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu ya da yükümlü değildir.
 
13. İhracat Kısıtlamaları. Bu Site ile ilişkili hiçbir yazılım veya herhangi diğer bir materyal, Amerika Birleşik Devletleri’nin mal ambargosu uyguladığı ülkelerde veya ABD Maliye Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler listesinde ya da ABD Ticaret Bakanlığı’nın Ret Emri Tablosu’nda yer alan herhangi bir kişi dahil ancak bununla kısıtlı olmaksızın, ilgili ihracat kontrolü kanunları uyarınca yasaklanan ülkelerde veya bu şahıslarca internetten indirilemez veya bu ülkelere veya şahıslara başkaca bir şekilde ihraç veya yeniden ihraç edilemez; ya da yüklenemez. Bu tür yazılım ve herhangi diğer Materyallerin ithal edilmesi, ihraç edilmesi veya yeniden ihraç edilmesine ilişkin olarak yerel yargı çevrenizde geçerli kanunlara uymakla sorumlusunuz. Bu tür yazılım ve herhangi diğer Materyallerden herhangi birini kullanarak ve/veya bu Site’den yükleyerek, bu tür ithalat, ihracat veya yeniden ihracının yasaklandığı bahsi geçen ülkelerden birinde ikamet etmediğinizi, bu tür bir ülkenin kontrolü altında bulunmadığınızı, veya bu tür bir ülkenin vatandaşı olmadığınızı veya bu tür bir ülkede mukim olmadığınızı; ya da bu tür ihracatın yasaklandığı bir kişi veya varlık olmadığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 
14. QIB Bildirisi. Bu Site’nin bazı bölümleri, 1933 tarihli Menkul Değerler Kanunu’nun 144A sayılı Hükmü’nde ("QIBs") belirlendiği üzere, "nitelikli kurumsal alıcıların" ihraççılar tarafından menkul değer teklifleri dahilinde ve ikincil QIB piyasasında QIB’lere sunulan verileri inceleyebilmelerini mümkün kılmak için düzenlenmiştir. Bu verilerin kamuya açık oldukları durumlar olduğu gibi, kamuya açık olmadıkları durumlar da söz konusudur. Eğer bu Site’de bu tür QIB bilgilerine (“QIB Bilgileri”) erişmeyi tercih ederseniz, bu belgeyle (a) QIB bilgilerine erişebilmek için, bir QIB olmanız gerektiğini, (b) bu Site’de yer alan QIB bilgilerinin sadece QIB olanlar için erişilebilir olabileceğini, (c) bu tür QIB bilgilerinden hiçbirini federal menkul değerler kanunlarını ihlal edecek şekilde aktarmayacağınızı veya kullanmayacağınızı, ve (d) Moody's’e (kendi namınıza veya kuruluşunuzun namına) ihraççılar tarafından sunulan QIB bilgilerinin amacını teşkil eden menkul değerlerin avantajları ve risklerini değerlendirebilmek için, mali ve ticari konularda gerekli bilgi ve deneyime sahip olduğunuzu, ve Moody's tarafından bu tür değerlendirmelerde destek vermeleri amacıyla analitik araçlar olarak sağlanan yazılımları, ürünleri, ve/veya verileri etkin bir şekilde kullanacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, bu tür menkul değerlere ilişkin kendi değerlendirmenizin yapılmasından tek başınıza sorumlu olduğunuzu teyit etmektesiniz. Moody's, ihraççılar tarafından menkul değer teklifleri dahilinde ve ikincil QIB piyasasında QIB olanlara sunulan QIB bilgilerine ilişkin olarak, bu tür menkul değerlerin herhangi birinin satın alınması, satılması, veya elde bulundurulmasına veya bu tür bir değerlendirmeyi yapma amacınıza uygun olarak kullanışlılığına yönelik hiçbir tavsiyede bulunmamaktadır.
 
15. Uygulanacak Hukuk. Bu Kullanım Şartları, Site’nin Materyallerine ilişkin, sözleşme, haksız fiil, kanun veya başkaca bir temele dayanan her türlü ihtilaf dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümler ve Milletlerarası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) dikkate alınmaksızın, New York Eyaleti kanunlarına tabidir.
 
16. İhtilafların Çözümü. BU PARAGRAF, MAHKEME NEZDİNDE DURUŞMA, JÜRİLİ DURUŞMA VEYA TOPLULUK DAVASINA KATILMA HAKKINDAN FERAGATE İLİŞKİN TAHKİM VE TOPLULUK DAVASINDAN FERAGAT HÜKÜMLERİNİ İÇERMEKTEDİR. LÜTFEN DİKKATLE İNCELEYİNİZ. Bu Kullanım Şartları’ndan dolayı meydana gelen veya bunlar ile bağlantılı olan herhangi bir ihtilaf, anlaşmazlık veya dava talebi, sözleşme, haksız fiil, kanun veya başkaca bir temele dayanan, Site’nin Materyalleriyle ilgili herhangi bir ihtilaf dahil olmak üzere, nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir. Herhangi bir kolektif dava, herhangi bir topluluk davası, birden fazla davacı içeren veya birden fazla davacının temsil edildiği davalar ya da benzeri adli işlemlerde (“Topluluk Davası”) davacı veya topluluk üyesi olarak değil, münferit davacı sıfatı ile açılmalıdır. Taraflar, herhangi bir yargı yerinde herhangi bir Topluluk Davası’nı sürdürme hakkından açıkça feragat etmektedirler. Tahkim bir hakem tarafından, İngilizce dilinde ve tahkimi yönetecek ve tayin makamı sıfatı ile hareket edecek Amerikan Tahkim Birliği’nin Uluslararası Kuralları’na uygun olarak yürütülecektir. Tahkim yeri New York eyaletinde yer alan New York şehri olacaktır. Hakemlerin kararı ilgili tarafları bağlayacak olup tahkim masrafları (sınırsız olarak avukatların ücretlerinin kazanan tarafa ödenmesi dahil olmak üzere) hakemlerin belirlediği şekilde ödenecektir. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, tahkime tabi bir dava açmanız halinde, Amerikan Tahkim Derneği’nin veya diğer bir hakemin size uyguladığı ücretlere ilişkin masrafları ve depozitoları, söz konusu masraflar bir yetkili yargı dairesi mahkemesinde dava açmış olsaydınız başvuru ücreti ve ilk mahkeme masrafları olarak ödemek durumunda kalacağınız tutarı aştığı nispette, Moody’s tarafından talebiniz üzerine ödenecektir. Hakemin kararı herhangi yetkili bir mahkeme tarafından tenfiz edilebilir. New York’taki eyalet mahkemeleri ve federal mahkemelerin yargı yetkisini, geçici bir tazminatın elde edilmesi için gerekli herhangi adli bir işlemin yapılması ve tahkimin veya kararın teyit edilmesi veya uygulanması için gerekli herhangi adli bir işlemin menfaatine olacak şekilde, kabul etmektesiniz. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, Moody’s tarafınızca bu Kullanım Şartları’na bir ihlal halinde, bir mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir.
 
17. Süre, Fesih. Bu Kullanım Şartları, bu Site’yi ilk defa kullanmaya başladığınızda yürürlüğe girecektir. Moody’s herhangi bir zaman ve herhangi bir sebeple, Site’ye veya Site’nin herhangi bir bölümüne erişiminizi engelleme hakkını saklı tutmaktadır. Fesih, ihbara gerek olmaksızın geçerli olacaktır.
 
18. Feragat. Bu Kullanım Şartları’nın hüküm ve koşullarından herhangi birinin mutlak bir şekilde yerine getirilmesine ilişikin olarak üsteleyici bir tavır sergilememek, daha sonra meydana gelen bir temerrüt veya anılan hüküm ve koşulların herhangi birinin yerine getirilmemesine ilişkin bir feragat sayılmayacaktır. Moody’s’in bu Kullanım Şartları nezdindeki herhangi bir hakka ilişkin hiçbir feragatı, ne herhangi diğer bir hak veya şarta ilişkin bir feragatı, ne de herhangi başka bir zamanda, aynı hak veya şarta ilişkin bir feragatı olarak varsayılacaktır.
 
19. İlişkinin Mahiyeti. Bu Kullanım Şartları’nın veya bu Site’yi kullanmanızın sonucu olarak, sizinle Moody’s arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi bulunmamaktadır.
 
20. Bölünebilirlik. Bu Kullanım Şartları’nın hükümleri bölünebilir niteliktedir. Herhangi bir hükmün (ya da bir kısmının) hükümsüz veya icra edilemez olduğuna karar verilmesi halinde, ilgili hüküm veya kısım silinmiş sayılacak olup, bu Kullanım Şartları ve Kullanım Şartları’nın geri kalan hükümlerinin (ve bunların kısımlarının) geçerliliği ve icra edilebilirliği bu durumdan etkilenmeyecektir.
 
21. Sözleşmenin Bütünlüğü/Hakların Saklanması. Bu Site bünyesinde veya bu Site aracılığıyla sağlanan birtakım Materyalleri kullanım haklarınız, Moody’s ile akdedilen ayrı yazılı sözleşmelere (“Diğer Sözleşmeler”) tabi olabilmektedir. Bu Site’nin Moody’s veya Moody’s’in lisans verenleri tarafından sağlanan içeriğe sahip belirli sayfaları veya özellikleri, bu sayfalara ve özelliklere eriştiğiniz zaman, tarafınıza bildirilecek farklı veya ek şartlara ("Özel Şartlar") sahip olabilecek olup, bu sayfalar ve özelliklere erişim sağlayarak veya bunları kullanarak uygulanacak Özel Şartları kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu Kullanım Şartları ile Özel Şartlar arasında bir çelişki olması halinde, bu tür sayfalara veya özelliklere veya içeriğe ilişkin olarak Özel Şartlar uygulanacaktır. Bu Kullanım Şartları ile bir Diğer Sözleşme veya birden fazla Diğer Sözleşmeler arasında bir çelişki olması halinde, bu Diğer Sözleşme(ler)’in şartları Diğer Sözleşme(lere) tabi bu tür sayfalara veya özelliklere veya içeriğe uygulanacak ve hakim olacaktır. Özel Şartlar ve Diğer Sözleşmeler haricinde, bu Kullanım Şartları, Site bünyesinde veya Site aracılığıyla sağlanan Materyalleri kullanmanıza ilişkin olarak, sizinle Moody’s arasında geçerli olan sözleşmenin tamamını teşkil etmekte olup, sizinle Moody’s arasında bu Site ile ilgili önceki veya eş zamanlı tüm elektronik, sözlü veya yazılı iletişimleri ve önerileri geçersiz kılmaktadır. Burada açık bir şekilde tanınmayan haklar saklıdır.
 
22. Üçüncü Şahıs Yararlanıcıları. Bu Kullanım Şartları’nda belirtilen Moody’s’in lisansörleri, ilgili ürün ve servislere uygulanabilirliği ölçüsünde burada belirtilen hüküm ve şartların üçüncü şahıs yararlanıcılarıdır.
 
23. Temlik. Moody’s’in yazılı izni olmaksızın bu Kullanım Şartları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi devir ve temlik edemezsiniz. Bu yasağa aykırı olarak yapılacak herhangi bir temlik hükümsüz olacaktır. Bu Kullanım Şartları buradaki tarafları ve ilgili haleflerini ve izin verilmis temlik edilenleri bağlar.
 
24. Yaptırımlara Riayet. (Revize edilmiş ABD Yabancı Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Kanunu ve diğer yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele kanunları dahil) Yasadışı ve uygunsuz teşvik tekliflerine ilişkin kanun ve yönetmeliklere her bakımdan aşina olduğunuzu, uygunluğunu sağladığınızı ve sağlayacağınızı kabul ve garanti etmektesiniz. Sizin, veya sizin adına hareket ettiğiniz herhangi bir tüzel kişiliğin, i) ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından tutulan Özel Belirlenmiş Uyruklar ve Bloke Edilmiş Şahıslar listesi veya Majestelerinin Hazinesi tarafından tutulan Birleşik Krallık Konsolide Finansal Yaptırım listesinde bulunan; veya ii) ABD Hükümeti tarafından, yaptırıma tabi olan bir bölge veya ülkenin hükümet kurumu olması, veya böyle bir bölge veya ülkede organize olmuş veya şirket merkezinin bulunuyor olması dahil (halihazirda Kırım, Küba, Kuzey Kore, Iran, ve Suriye) herhangi bir sebeble yaptırıma maruz bırakılmış; bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından sahip olunmadığını ve kontrol edilmediğini, ve böyle bir şahıs veya tüzel kişiliğin doğrudan veya dolaylı olarak, sizin veya adına hareket ettiğiniz tüzel kişiliğin sahipliği veya kontrolü altında olmadığını garanti etmektesiniz. Ayrıca, Sizin, veya sizin adına hareket ettiğiniz herhangi bir tüzel kişiliğin yukarıda sayılan kişi veya tüzel kişiliklerin menfaati için Site’yi kullanmayacağını, Site’nin bilerek tedarik edilmeyeceğini veya boyle bir niyet taşımadığınızı garanti ve kabul etmektesiniz. Bu durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde Moody’s’i bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz. Bu hükümün amaçları açısından, “sahip olmak” “sahiplik” yuzde 50 veya daha fazla pay ve “kontrol” bir tüzel kişilik veya idaresinin karar, eylem ve/veya politikalarını dikte etme yetkisi veya hakkı anlamına gelmektedir. Bu hükmün ihali halinde, sahip olduğu diğer hak ve kanun yollarına ek olarak, Moody’s Site’ye erişiminizi ve yürürlükteki aboneliğinizi derhal sona erdirebilir.
 
25. İleriye Dönük Beyanlar. Bu Site’de yer alan bazı ifadeler, Moody’s’in basın açıklamaları veya şirket veya idaresi hakkında Moody’s’in yazılı veya sözlü beyanları federal menkul kıymetler mevzuatında tanımlanmış “ileriye dönük beyanlar”dır. Bu beyanlar gerçek sonuçların ve akibetin önemli derecede değişik olmasına sebep olabilecek MCO’in bir çok riski ve belirsizliği içeren iş ve operasyonları hakkındaki beklentilere, geleceğe yönelik tahmin ve planlara dayanmaktadır. İleriye dönük beyanlar Site’nin tamamı içerisinde muhtelif yerlerde görünmekte ve “inanmak”, “beklemek”, “sezmek”, “niyet etmek”, “planlamak”, “istek”, “tahmin”, “potansiyel”, “devam etme”, “strateji”, “talip olmak”, “amaçlamak”, “öngörüde bulunmak”, “tasarlama”, “değerlendirme”, “olmalı”, “olabilirdi”, “mümkün olabilir” ve benzeri ifade veya kelimeleri içerebilmektedir. Moody’s’in gerçek sonuçlarının ileriye dönük beyanlardan önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilecek faktör, risk ve belirsizlikler hakkında bilgi almak için, lütfen Form 10-K’deki MCO’s en son yıllık raporunda ve Form-Q”deki üç aylık raporda ve Şirket tarafından (U.S. Securities Exchange Commission/ABD Sermaye Piyasasi Kurumu) SEC’ye aralıklarla sunulan diğer raporlarda tartışılan “Risk Faktörleri’ni inceleyiniz. Ileriye dönük beyanlar yalnızca verildikleri tarih itibariyle geçerlidirler. MCO gelecege yönelik olarak ileriye dönük beyanları kamuoyu nezdinde herhangi bir şekilde revize etme, güncelleştirme, veya eklemeler yapma yükümlülüğünü (almayı niyet etmemekte) üstlenmemektedir.
 
26. CUSIP Veri Tabanı. CUSIP Veri Tabanı ve bünyesinde yer alan bilgilerin, CUSIP Global Services ("CGS") ve American Bankers Association’a ("ABA") ait olan veya bunların adına lisanlı olan değerli fikri mülkiyet olup bu şekilde varlıklarını sürdüreceğini ve size bu tür malzemeler veya bunların bünyesinde yer alan herhangi bir bilgiye ilişkin mülkiyet haklarının devredilmediğini kabul edip tanımaktasınız. Takas ve hesaplaşma işlemlerinin dışındaki herhangi bir kullanımınız, CGS tarafından bir lisansın verilmesini ve beraberinde, buna ilişkin kullanıma dayalı bir ücretin ödenmesini gerektirmektedir. Bu tür malzemelerin zimmete geçirilmesi veya kötüye kullanılmasının CGS ve ABA’nn ciddi derecede zarar görmesine yol açacağını ve bu tür bir olayda, maddi tazminatların CGS ve ABA için yeterli bir tazminat teşkil edemeyebileceğini kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, herhangi bir zimmete geçirme veya kötüye kullanma olayında, CGS ve ABA’nın, hakkı olan her türlü diğer yasal ve mali çözüm yollarına ilaveten, ihtiyati tedbir talep etme hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz. Hiçbir ortamda, CUSIP Veri Tabanını veya orada bulunan bilgileri veya ondan alınan özetleri ve altkümeleri, menkul değerlere ilişkin işlemlerdeki olağan takas ve hesaplaşma ile bağlantılı olan durumların dışında, yayınlamayıp herhangi bir kişi veya varlığa dağıtmayacağınızı kabul etmektesiniz. Ayrıca, CUSIP numaraları ve tanımlarının kullanımının, kendiniz veya bu tür bir hizmetten yararlanan üçüncü bir şahıs için CUSIP tanımları veya numaralarından bir ana dosya veya bir veri tabanı yaratma veya sürdümeyi amaçlamadığını ve böyle bir amaca hizmet etmediğini ve hiçbir şekilde CUSIP ANA KAYIT BANDI, YAZDIRMA, VERİ TABANI, İNTERNET, ELEKTRONİK, CD-ROM Hizmetlerinin ve / veya CGS tarafından gelecekte geliştirilecek olan herhangi başkaca bir hizmetin yedeği olarak kullanılmak üzere öngörülmediğini ve bu şekilde kullanılmayacağını kabul etmektesiniz.
 
CGS, ABA YA DA BUNLARIN İŞTİRAKLERİNDEN HERHANGİ BİRİ, CUSIP VERİ TABANINDA BULUNAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUĞU, UYGUNLUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. BU TÜR MALZEMELERİN TÜMÜ, SİZE "OLDUĞU GİBİ", TİCARETE ELVERİŞLİLİĞE VEYA BELİRLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA İLİŞKİN UYGUNLUĞA BAĞLI VEYA BU TÜR MATERYALLERİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARLA İLGİLİ TAAHHÜTLER VERİLMEKSİZİN SAĞLANMAKTADIR. CGS, ABA YA DA BUNLARIN İŞTİRAKLERİNDEN HERHANGİ BİRİ HATA VEYA İHMALDEN DOLAYI SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMAYACAK VE AYRICA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, HERHANGİ BİR ZARARDAN, BU TÜR ZARARLARIN MEYDANA GELEBİLECEĞİNE DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. CGS, ABA VEYA BUNLARIN İŞTİRAKLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKACA BİR TEMELE DAYANAN TALEBİNİN TUTARI, SÖZ KONUSU TALEBE DAYANAK OLAN OLAYIN MEYDANA GELDİĞİNİN İLERİ SÜRÜLDÜĞÜ AY İÇİNDE SİZİN TARAFINIZDAN BU TÜR MATERYALLERE ERİŞİMİNİZE İLİŞKİN OLARAK ÖDENEN ÜCRETİ AŞMAYACAKTIR. AYRICA, CGS VE ABA, KONTROLLERİNİN DIŞINDA BULUNAN DURUMLARDAN KAYNAKLANAN GECİKMELER VEYA KESİNTİLERE İLİŞKİN OLARAK HİÇBİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAYACAKTIR.
 
CGS Veri kullanım ve erişiminiz özellikle MCO’nun CGS ile dağıtım sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlıdır. MCO’nun dağıtım sözleşmesinin sona ermesi halinde Moody’s Site’si vasıtasıyla CGS Veri kullanım ve erişiminiz otomatik olarak sona erecektir.
 
CGS ile sizin CGS Veritabanı’nı kullanmanıza iliçkin uygun bir sözleşmeniz (“Ayrı Sözleşme”) olması halinde, CGS Veritabanı’nı kullanmanız, yürürlükte kaldığı müddetçe, Ayrı Sözleşme’nin hükümlerine tabi olacaktır.
 
Yukarıda yer verilen hüküm ve koşulların, yukarıda tanımlanan materyallere erişim haklarınızın herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra dahi geçerli olmaya devam edeceklerini kabul etmektesiniz.
 
27. Yalnızca Avustralya İcin. Bu Site’de Avustralya’ya yapılan her türlü yayın, Moody’s’in bağlı şirketi olan, Moody’s Investors Service Pty Limited, ABN 61 003 399 657 AFSL 336969, ve/veya Moody’s Analytics Australia Pty Ltd’den, ABN 94 105 136 972 AFSL 383569, hangisi ilgiliyse, o şirketin Avustralya Mali Hizmetler Lisansı’na uygundur. Moody’s’in kredi derecelendirmeleri ve yayınlarının sadece, 2001 Tarihli Avustralya Şirketler Kanunu’nun 761G bölümünde tanımlandığı şekilde “toptan satış müşterilerine” sağlanması amaçlanmaktadır. Bu Site’ye erişmeye, Site’de gezmeye veya Site’yi kullanmaya devam etmekle, Moody’s nezdinde, Site’ye bir “toptan satış müşterisinin” temsilcisi olarak eriştiğinizi ve sizin tarafınızdan ya da temsil ettiğiniz varlık tarafından doğrudan veya dolaylı olarak bu Site’de yer alan herhangi bir Materyalin, 2001 Tarihli Avustralya Şirketler Kanunu’nun 761G bölümünde tanımlanan şekilde “perakende müşterilerine” yayılmayacağını beyan etmektesiniz. Moody’s kredi derecelendirmesi, ihraççi kuruluşun hisse senetleri veya parekende yatırımcıların hisseleri değil ihraççı kuruluşun borç yükümlülüğünün kredibilitesi hakkında görüşüdür.
 
28. Yalnızca Japonya İcin. Moody’s Japan K.K. (“MJKK”), MCO’nun yüzde yüz iştiraki olan Moody’s Overseas Holdings Inc.’in yüzde yüz sahibi oldugu Moody’s Group Japan G.K.’in yüzde yüz iştiraki olan bir kredi derecelendirme kurulusudur. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) MJKK’in yüzde yüz iştiraki olan bir kredi derecelendirme kuruluşudur. MSFJ Ulusal Olarak Tanınmış Istatistiksel Derecelendirme Organizasyonu (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) (“NRSRO”) değildir. Bu yuzden MSFJ tarafından verilen kredi derecelendirmeleri NRSRO Olmayan Kredi Derecelendirmeleri’dir. NRSRO Olmayan Kredi Derecelendirmeleri NRSRO olmayan teşekküller tarafından verilirler, ve dolayısiyle, derecelendirilmiş yükümlülükler ABD kanunları altında belirli tipte işlemler olarak nitelendirilmezler. MJKK ve MSFJ Japon Finansal Hizmetler Kurumu’nda (Japon Financial Services Agency) kayıtlı kredi derecelendirme kuruluşlarıdır ve kayıt numaraları anılan sıraya göre FSA Komisyonu (FSA Commissioner (Ratings)) Numara 2 ve 3’tur.
 
MJKK veya MSFJ (uygun oldugu üzere), burada, borçlanma senetleri (şirket ve belediye tahvilleri, teminatsız tahviller, bonolar ve ticari senetler dahil) ve MJKK veya MSFJ (uygun oldugu üzere) tarafından derecelendirmiş imtiyazlı hisse senedi ihraç eden ihraççı kuruluşların çogunluğunun, herhangi bir kredi derecelendirmesi yapılmadan önce, MJKK veya MSFJ’e (uygun oldugu üzere) kredi derecelendirme görüs ve hizmetleri için JPY125,000’den başlayıp yaklaşık JPY250,000’e ulaşan ücretleri ödemeyi kabul etmiş oldugunu açıklamaktadır.
 
MJKK ve MSFJ Japon mevzuatı altındaki gereklilikleri karşılayan politika ve prosedürlerini de güncel tutmaktadır.
 
29. Telif Hakkı İhlaline İlişkin Talepler. 1998 Tarihli Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”), İnternet üzerindeki bir materyalin ABD telif hakları yasası altındaki haklarını ihlal ettiğini düşünen telif hakkı sahiplerine rücu hakkı sağlamaktadır. İyi niyetli olarak Site üzerindeki materyallerin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, siz (veya temsilciniz), Moody’s’e, söz konusu materyali Site’den kaldırmasını ya da söz konusu materyale erişimi engellemesini talep eden bir ihbar gönderebilirsiniz. İyi niyetli olarak bir başkasının size bir telif hakkı ihlaline ilişkin haksız bir ihbar gönderdiğini düşünüyorsanız, DMCA, Moody’s’e karşı ihbar göndermenize izin vermektedir. İhbarların ve karşı ihbarların, söz konusu tarihte DMCA tarafından uygulanan mevcut kanuni şartlara uyması gerekmektedir. Detaylar için http://www.copyright.gov/ adresini ziyaret ediniz. İhbarların ve karşı ihbarların postayla Legal Department (DMCA Notices), 405 Howard Street, Suite 300 San Francisco CA 94105 adresine; email yoluyla DMCAnotices@moodys.com ya da faks yoluyla +1-415-874-6809 numaralı faksa gönderilmesi gereklidir. Moody’s DMCA Temsilcisine +1-415-874-6000 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Moody’s herhangi bir ihbar veya karşı ihbarda bulunmadan önce hukuk danışmanıza danışmanızı önermektedir.
 
30. Temas bilgileri. Moody’s ile bu Kullanım Şartları veya Gizlilik Politikasıyla ilgili temasa geçmek isterseniz, lütfen aşağıdaki bilgileri dikkate alınız:
 
Legal Department
Moody’s Corporation
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, NY 10007
Phone: +1-212-553-1653
E-mail: privacy@moodys.com
 
Moody’s ile bu Kullanım Şartları veya Gizlilik Politikası’na ilişikin olarak ilgili e-posta vasıtasıyla temasa geçmeyi tercih ederseniz, her biri ayrı ayrı olmak üzere, e-postanızın konu başlığına “Kullanım Şartları Talebi” veya “Gizlilik Talebi” yazınız.