Please Note
We brought you to this page based on your search query. If this isn't what you are looking for, you can continue to Search Results for ""
The maximum number of items you can export is 3,000. Please reduce your list by using the filtering tool to the left.
Close
Chystáte se opustit lokální stránky Czech Proto budete přesměrování na celosvětové stránky, které jsou dostupné?
Nezobrazujte znovu tuto zprávu
Ano
Ne

Kontaktujte nás

Severní a jižní Amerika Zákaznické služby
+1-212-553-1653
[email protected]
 
Evropa, Střední Východ a Afrika Zákaznické služby
+44-20-7772-5454
[email protected]
 
Asie a Tichomoří Zákaznické služby
+852-3551-3077
[email protected]
 
Japonsko Zákaznické služby
+81-3-5408-4100
[email protected]
Dodržování zásad důvěrnosti
Jazyk:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 4. leden 2022

 

Společnost Moody's respektuje vaše soukromí a cení si jej. Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jakým způsobem shromažďujeme vaše osobní údaje (definované níže) na těch webových stránkách společnosti Moody's, které zveřejňují tyto zásady ochrany soukromí nebo na ně přímo odkazují (dále jen „web“), a jakým způsobem tyto údaje používáme, zveřejňujeme a chráníme a jaké máte možnosti volby ohledně používání těchto údajů. Pečlivě si tyto zásady ochrany soukromí přečtěte. Tyto zásady ochrany soukromí můžeme v průběhu času měnit. Jakékoli změny těchto zásad ochrany soukromí vstoupí v platnost, jakmile na webu zveřejníme revidované zásady ochrany soukromí nebo odkaz na ně. Na všechny významné změny způsobu, jakým shromažďujeme nebo používáme osobní údaje, předem upozorníme na domovské stránce webu. Datum poslední revize těchto zásad ochrany soukromí naleznete na začátku této stránky u položky „Poslední aktualizace“.

 

Pro účely těchto zásad ochrany soukromí výrazy „Moody’s“, „my“ a „náš“ znamenají společnost Moody’s Investors Service, Inc., Moody’s Analytics, Inc., a jejich dceřiné společnosti uvedené na adrese www.moodys.com/MoodysGroupAffiliates

 

Za určitých okolností můžete mít možnost odmítnout nám poskytnout jakékoli osobní údaje pro účely návštěvy webu. Pokud se však rozhodnete požadované informace nezveřejnit, je možné, že nebudete moci navštívit všechny sekce nebo používat všechny funkce webu.

 

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují také na všechny mobilní aplikace Moody's a další formy online aktivit společnosti Moody's, které odkazují na tyto zásady ochrany soukromí. V takových případech pojem „web“ zahrnuje příslušnou mobilní aplikaci nebo jinou online aktivitu společnosti Moody's, kdykoli je tento pojem v tomto dokumentu použit.

 

Druhy shromažďovaných údajů

 

Shromažďujeme osobní údaje a další údaje (jak jsou definovány níže).

 

Shromažďování osobních údajů

 

Pod osobními údaji se rozumí údaje, které Vás identifikují nebo mohou být použity k Vaší identifikaci nebo kontaktování, např. Vaše jméno, emailová adresa, adresa, telefonní číslo („osobní údaje“). Je možné, že budeme muset shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, abychom Vám poskytli požadované informace, produkty nebo služby (včetně našeho webu), nebo proto, že je to vyžadováno zákonem.

 

•    Moody's od Vás vyžaduje Vaše osobní údaje, pokud náš web požaduje registraci. V průběhu registrace Vás žádáme o poskytnutí osobních údajů, jako je Vaše jméno, pracovní e-mailová adresa, adresa zaměstnání nebo země/jurisdikce, telefon do zaměstnání a vztah ke společnosti a Váš souhlas s Uživatelskou smlouvou, která Vám byla předložena při registraci.

 

•    Moody's může získávat osobní údaje prostřednictvím platforem sociálních médií. Pokud se například rozhodnete použít své přihlašovací údaje ze sociálních médií k přihlášení ke svému účtu na našem webu, budou s námi sdíleny určité osobní údaje z Vašeho účtu na sociálních médiích, které mohou zahrnovat osobní údaje, jež jsou součástí Vašeho profilu na sociálních médiích.  

 

•    Moody's může shromažďovat osobní údaje, které dobrovolně poskytnete, včetně údajů odeslaných ve Vašich e-mailech, zadaných do on-line formulářů, objednávkových a registračních formulářů a v rámci průzkumů, účasti na propagačních akcích, prostřednictvím online komunikace, telefonních hovorů anebo pomocí jiných prostředků. 

 

•    Moody's může od našich zákazníků požadovat poskytnutí osobních údajů za účelem dodržení předpisů proti praní špinavých peněz a dalších příslušných předpisů.

 

•    Na některých webech společnosti Moody’s, včteně www.moodys.com, si můžete udržovat „portfolia“, v nichž, pokud jste registrovaným uživatelem, máte možnost uvést finanční nástroje, o které máte zvláštní zájem. Aby byly tyto informace užitečné, musí být uloženy na webu, a jsou přístupné komukoli, komu sdělíte své uživatelské jméno a heslo. Z tohoto důvodu pečlivě střežte své uživatelské jméno a heslo a nesdělujte je žádné další osobě.

 

•    K inkasu plateb provedených prostřednictvím webu můžeme využívat platební služby třetích stran (dále jen „platební služba“). Pokud si přejete provést platbu prostřednictvím webu, můžete být přesměrováni na webovou stránku, která je hostována platební službou (nebo poskytovateli služeb platební služby), nikoli společností Moody's. Veškeré osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím stránky platební služby, budou shromažďovány platební službou, nikoli společností Moody's, a budou se na ně vztahovat zásady ochrany soukromí platební služby, nikoli tyto zásady ochrany soukromí. Společnost Moody's nemá kontrolu nad tím, jak platební služba nakládá s informacemi shromážděnými prostřednictvím stránky platební služby, ani za to nenese odpovědnost.

 

•    Společnost Moody's shromažďuje informace různými dalšími způsoby, včetně vyhledávání na internetu, účasti na konferencích a akcích, osobním představením, od zaměstnavatelů, kteří registrují své zaměstnance do našich služeb nebo nám poskytují služby, a od vybraných obchodních partnerů jakožto třetích stran. Čas od času můžeme také získat od třetích stran určité seznamy obsahující jména a kontaktní údaje osob, které by mohly mít zájem o naše produkty a služby.

 

Používání shromážděných osobních údajů

 

Osobní údaje používáme transparentně a v souladu s platnými právními předpisy pro legitimní obchodní účely, včetně následujících:

 

•    Splnění požadavků.  Společnost Moody's může Vaše osobní údaje používat k tomu, aby Vám dodávala produkty a služby a poskytovala Vám informace o produktech a službách, které jste si objednali.  Tyto činnosti budeme vykonávat za účelem správy našeho smluvního vztahu s Vámi a plnění našich smluvních závazků. 

 

•    Marketingová sdělení.  Čas od času můžeme v souladu s platnými zákony použít Vaše osobní údaje, abychom Vás informovali o produktech, programech, službách a propagačních akcích, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat.  Pokud je Váš zaměstnavatel zákazníkem společnosti Moody's, můžeme Vás také informovat o takových produktech, programech, službách a propagačních akcích s využitím Vašich osobních údajů, které společnosti Moody's poskytl Váš zaměstnavatel.  Můžeme také použít osobní údaje Vašich kontaktů ze sítí pro účely distribuce tiskových zpráv nebo sdílení jiných novinek souvisejících s našimi obchodními aktivitami. Pokud byste nechtěli, abychom Vám zasílali elektronické marketingové zprávy, věnujte pozornost oddílu „Vaše volby“ níže. 

 

•    Propagace.  Můžeme pořádat loterie, soutěže a podobné propagační akce (dále jen „propagační akce“).  Pokud se rozhodnete zúčastnit se propagačních akcí společnosti Moody's, můžeme při Vaší účasti a případné výhře v propagační akci vyžadovat určité osobní údaje.  Měli byste se pečlivě seznámit s pravidly každé propagační akce, které se účastníte, protože mohou obsahovat další důležité informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje.  V rozsahu, v jakém jsou podmínky těchto pravidel týkající se nakládání s vašimi osobními údaji v rozporu s těmito zásadami ochrany soukromí, mají přednost podmínky těchto pravidel.  Tyto informace použijeme k realizaci propagačních akcí.

 

•    Jiné obchodní účely.  Vaše osobní údaje můžeme používat také pro další obchodní účely, jako je analýza dat (například pro zlepšení efektivity našich služeb), redakční účely a účely zpětné vazby, poskytování zákaznické podpory, přizpůsobování a zlepšování obsahu a uspořádání webu, provádění obchodních transakcí (například pro potvrzení, že zákazníci požadovaný obsah obdrželi), vývoj a poskytování marketingových a propagačních plánů a materiálů, statistická analýza chování uživatelů (například pro pochopení, které části webu jsou pro uživatele nejzajímavější), vývoj produktů, přijímání služeb od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele, provádění průzkumů a průzkumů trhu a správa jednotlivých účtů. 

 

•    Administrativní komunikace.  Společnost Moody's si vyhrazuje právo používat osobní údaje k zasílání důležitých informací týkajících se webu, produktů, služeb, stavu vašeho účtu, uživatelské smlouvy, těchto zásad ochrany soukromí nebo jakýchkoli jiných zásad, smluv nebo transakcí souvisejících s Vaším používáním webu, produktů a/nebo služeb. Vzhledem k tomu, že tyto informace mohou být důležité v souvislosti s používáním webu, produktů a/nebo služeb, nemůžete se ze zasílání těchto sdělení odhlásit.  Tuto činnost provádíme za účelem správy našeho smluvního vztahu s Vámi a/nebo za účelem splnění zákonné povinnosti.

 

•    Soulad se zákonem a předpisy. Osobní údaje můžeme použít, pokud je to nezbytné pro dodržení platných požadavků zákonů a předpisů, jako je výběr daně z prodeje, audity atd.

 

•    Společnost Moody's používá osobní údaje pro účely slučitelné s účely uvedenými v těchto zásadách ochrany soukromí a v jakémkoli jiném platném online nebo offline oznámení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, použijeme osobní údaje pouze s Vaším souhlasem.

 

Shromažďování a používání dalších údajů

 

My a naši poskytovatelé služeb můžeme také shromažďovat a používat následující typy údajů, které jsou v těchto zásadách ochrany soukromí označovány jako „další údaje“:

 

•    Monitorovací údaje. Společnost Moody's a její poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a/nebo sledovat další informace, jako jsou demografické údaje, názvy domén, typ počítače, typy prohlížečů, rozlišení obrazovky a další statistické údaje týkající se používání webu („monitorovací údaje“). Monitorovací údaje používáme k lepšímu pochopení, kdo web a naše další webové stránky a služby používá, a k jejich zlepšování a propagaci.

Pokud nejsou monitorovací údaje kombinovány s osobními údaji, neidentifikují Vás osobně ani žádného jiného uživatele a můžeme je použít k jakémukoli účelu. 

 

•    Agregované údaje. Osobní údaje můžeme agregovat takovým způsobem, aby konečný produkt neumožňoval Vaši osobní identifikaci ani identifikaci jakéhokoli jiného uživatele webu, například pomocí informací pro výpočet procenta našich uživatelů, kteří mají určité předčíslí telefonního obvodu.  Takový typ agregovaných údajů může být rovněž použit k jakémukoli účelu.

 

•    Soubory cookie.  Společnost Moody's a naši poskytovatelé služeb mohou na tomnto webu používat soubory cookie za účelem zlepšení zážitku z používání internetu.  Soubory cookie jsou údaje, které webový server přenáší do jednotlivých počítačů k evidenčním a jiným účelům.  Soubory cookie a další technologie používáme, abychom uživatelům usnadnili kdykoli přístup k našemu webu a jeho používání.  Pokud si nepřejete, aby byly informace shromažďovány pomocí souborů cookie, existuje ve většině prohlížečů jednoduchý postup, který Vám umožní automaticky odmítnout soubory cookie nebo Vám dá na výběr, zda chcete odmítnout nebo přijmout přenos konkrétního souboru cookie nebo souborů cookie z konkrétní webové stránky do vašeho počítače. Pokud jsou však soubory cookie zakázány, nemusí všechny funkce webu fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Informace o zákazu souborů cookie naleznete na webových stránkách Vašeho poskytovatele internetového prohlížeče.  

Web může uplaňovat zásady používání souborů cookie, které se vztahují na používání souborů cookie a dalších podobných sledovacích technologií.  Pokud ano, platí kromě těchto zásad ochrany soukromí také zásady používání souborů cookie.

 

•    Nástroje.

 

o     My a naši poskytovatelé služeb můžeme v souvislosti se stránkami webu a e-mailovými zprávami v určitých formátech používat také různé běžné internetové nástroje, jako jsou „pixelové značky“ (pixel tags), „akční záložky“ (action tags), „webové majáky“ (web beacons), „značky .gif“ (.gif tags), „JavaScript“ nebo podobné technologie (společně dále jen „nástroje“), mimo jiné ke sledování akcí uživatelů webu a příjemců e-mailů, k určení úspěšnosti marketingových kampaní a k sestavování statistik o používání webu a míře odezvy. Nástroje nám umožňují počítat uživatele, kteří navštívili určité stránky webu, poskytovat služby a pomáhat určovat účinnost propagačních nebo reklamních kampaní.  Při použití v e-mailových zprávách v určitých formátech nám nástroje řeknou, zda a kdy byl e-mail otevřen.

 

o     Společnost Moody’s soubory cookie a nástroje používá k pochopení, jak je web využíván, a ke zlepšování internetových služeb pro uživatele. Když web navštívíte, společnost Moody’s vás může rozpoznat s použitím nástroje a web vám přizpůsobit. Například po dokončení procesu registrace bude soubor cookie a nástroj použit k tomu, abyste se nemuseli registrovat znovu.  Věříme, že soubory cookie a nástroje zvyšují pohodlí uživatelů. 

 

o     Ke shromažďování a analýze informací o použití webu a informování o aktivitách a trendech používáme službu Google Analytics, která používá soubory cookie a jiné podobné technologie. Služba může také shromažďovat informace týkající se používání jiných webů, aplikací a online prostředků. Další informace o postupech společnosti Google najdete na stránce https://policies.google.com/privacy/partners. Odhlásit se ze služby Google Analytics můžete stažením doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics ze stránky https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

o     V současné době nereagujeme na signály prohlížečů zakazující sledování.

 

•    Ověřování. Služby třetích stran můžeme použít k ověření, že jste lidský uživatel. Všechny údaje shromážděné v rámci tohoto ověření podléhají zásadám o ochraně soukromí externího poskytovatele služby.

 

•    Adresy IP. Když web navštěvujete a používáte ho, my a naši externí poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat adresy IP (Internet Protocol).  Vaše adresa IP je číslo, které poskytovatelem internetových služeb (ISP) automaticky přiděleno počítači, který používáte.  Toto číslo je při každé vaší návštěvě webu automaticky identifikováno a zaznamenáno do našich serverových protokolovacích souborů spolu s časem návštěvy a stránkami, které jste navštívili.  Adresy IP používáme k tomu, abychom chápali, jak naši uživatelé web používají, web zlepšovali a zdokonalovali služby uživatelům na webu.  Z vaší adresy IP můžeme také odhadnout vaši přibližnou polohu.

 

Pokud jsme podle platných právních předpisů povinni s ostatními údaji nakládat jako s osobními údaji, můžeme je používat a zveřejňovat pro účely popsané výše, jakož i pro účely, pro které používáme a zveřejňujeme osobní údaje, jak je podrobně uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí.

 

Naše reklama

 

Můžeme využívat externí reklamní firmy k poskytování inzerce na naše produkty a služby, které by vás mohly zajímat, když náš web používáte, naše aplikace a další weby nebo online služby, a to na základě údajů týkajících se vašeho používání webu i jiných webů nebo online služeb na libovolném vašem zařízení, či informací získaných od třetích stran.  Za tímto účelem mohou tyto společnosti umístit nebo rozpoznat jedinečný soubor cookie ve Vašem prohlížeči (včetně použití pixelových značek).  Tyto technologie mohou spolu s informacemi, které shromažďují o Vašem používání internetu, používat také k tomu, aby Vás rozpoznaly na různých zařízeních, která používáte, například na mobilním telefonu a notebooku.  Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o této praxi a dozvědět se, jak ji odmítnout v počítačových a mobilních prohlížečích na konkrétním zařízení, na kterém přistupujete k těmto zásadám ochrany soukromí, navštivte stránku http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/ .  Aplikaci AppChoices, která slouží k zakázání tohoto postupu v mobilních aplikacích, si můžete stáhnout na adrese www.aboutads.info/appchoices

 

Zpřístupnění shromážděných osobních údajů

 

Osobní údaje můžeme zpřístupnit pro následující účely:

 

•    Třetí strany poskytující služby.  Osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb z řad třetích stran, kteří nám poskytují služby jak je, mimo jiné, analýza dat, plnění objednávek, zpracování plateb, automatizace marketingu a další služby. Naši poskytovatelé služeb byli pečlivě vybráni a pověřeni námi, jsou vázáni smlouvou a zpracovávají osobní údaje pro účely slučitelné s těmito zásadami ochrany soukromí.

 

•    Komunikace s přidruženými subjekty. V souladu s platnými zákony může společnost Moody's předávat osobní údaje svým přidruženým subjektům (jejichž seznam je k dispozici na adrese www.moodys.com/Affiliates_of_Moodys) a umožnit jim kontaktovat Vás ohledně produktů, programů, služeb a propagačních akcí, o kterých se domnívají, že by Vás mohly zajímat, a tyto přidružené subjekty mohou jinak používat Vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany soukromí, které se na ně vztahují, jak je uvedeno výše v této odrážce.  Pokud si nepřejete dostávat marketingová sdělení od společnosti Moody's nebo našich přidružených subjektů, přečtěte si níže uvedenou část „Vaše volby“. Společnost Moody's Corporation bude odpovědnou stranou za společně používané osobní údaje.

 

•    Strategičtí partneři a weby pod spojenou obchodní značkou.  Čas od času můžeme vstoupit do zvláštního vztahu s jinou společností, která není vlastněna společností Moody's ani není naším přidruženým subjektem, za účelem poskytování nebo propagace společných produktů, služeb, aplikací nebo funkcí (společně dále jen „společně nabízené položky“).  Tyto zvláštní vztahy mohou zahrnovat webové stránky se spojenou obchodní značkou („stránky se společnou obchodní značkou“). Veškeré informace, včetně osobních údajů, které poskytnete v souvislosti s některou z těchto společně nabízených položek a/nebo na některé z těchto společných stránek, budou sdíleny s externími našimi partnery.  Na webových stránkách těchto třetích stran byste si měli vyhledat informace o jejich postupech ochrany soukromí.  VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEPOPISUJE OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI INFORMAČNÍ POSTUPY TŘETÍCH STRAN.  Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje sdíleny s takovými třetími stranami, neposkytujte prosím osobní údaje v souvislosti se společně nabízenými položkami ani se stránkami pod společnou obchodní značkou.

 

•    Třetí strany poskytující údaje.  Pokud se přihlásíte k odběru produktu nebo služby společnosti Moody's, která obsahuje údaje třetích stran, můžeme být povinni poskytnout Vaše osobní údaje třetí straně v rámci našich oznamovacích povinností. Učiníme tak pouze v případě, že třetí strana poskytující údaje podmiňuje přijetí svých údajů znalostí Vaší totožnosti. 

 

•    Konference a podobné akce.  Pokud se zúčastníte konference nebo akce pořádané společností Moody's, Vaše jméno a kontaktní údaje mohou být sdíleny s ostatními účastníky a spolupořadateli konference nebo akce.

 

•    Propagace.  Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s propagačními akcemi, můžeme sdílet se sponzory těchto propagačních akcí, kteří jsou třetími stranami (bez ohledu na to, zda tyto propagační akce pořádáme my), nebo jinak v souladu s pravidly platnými pro tyto propagace. 

 

•    Postoupení práv.  Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme zpřístupnit nebo předat přidruženému subjektu nebo třetí straně (a jejich příslušným poradcům) v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším podnikem, majetkem nebo akciemi nebo jejich částí (mimo jiné v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením).

 

•    Vynucování práva; mimořádné události; povinnost vyhovět požadavkům.  Vaše osobní údaje můžeme použít a zpřístupnit jiným osobám, pokud to považujeme za vhodné: (a) v souladu se zákony, pravidly nebo předpisy v jakékoli zemi, kde společnost Moody's působí, včetně zákonů mimo zemi Vašeho bydliště; (b) za účelem splnění zákonných požadavků; (c) za účelem odpovědi na žádosti vládních nebo veřejných orgánů, včetně vládních a veřejných orgánů mimo zemi Vašeho bydliště; (d) za účelem vymáhání našich podmínek používání; (e) za účelem ochrany našich operací nebo operací jakýchkoli přidružených subjektů; (f) za účelem ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti Moody's, jejích přidružených subjektů, Vás nebo jiných osob; a (g) za účelem umožnění uplatnění dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které nám mohou vzniknout. Například můžeme v maximálním rozsahu, který zákon umožňuje, zpřístupnit Vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, abychom jim pomohli identifikovat osoby, které se podílely nebo by se mohly podílet na protiprávní činnosti. Pokud obdržíme žádosti o osobní údaje od domácích nebo zahraničních vládních nebo veřejných orgánů, budeme takovým žádostem podle potřeby a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy bránit, omezovat je nebo je zpochybňovat.

 

Pokud chcete získat více informací o třetích stranách, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje, kontaktujte nás pomocí informací uvedených v části „Kontaktní informace společnosti Moody's“ níže.

 

Vaše volby

 

Dáváme Vám možnost volby, pokud jde o používání a zpřístupňování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. 

 

•    Pokud od nás již nechcete dostávat e-maily související s marketingem, můžete jejich zasílání ukončit zasláním e-mailu na adresu [email protected]

 

•    Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje dále nesdíleli s našimi přidruženými subjekty nebo s nepřidruženými třetími stranami pro jejich marketingové účely, můžete toto sdílení ukončit zasláním e-mailu na adresu [email protected].

 

Pokusíme se Vašemu požadavku (požadavkům) vyhovět co nejdříve a v souladu s platnými právními předpisy.  Dále upozorňujeme, že pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje nesdíleli s přidruženými nebo nepřidruženými třetími stranami, může to vést k tomu, že od společnosti Moody's již nebudete dostávat žádné marketingové e-maily.  Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete nedostávat od nás zprávy související s marketingem, můžeme vám i nadále zasílat důležité administrativní zprávy a vy se nemůžete rozhodnout, že tyto administrativní zprávy přestanete dostávat, pokud se současně nerozhodnete přestat od nás odebírat služby.

 

Svou volbu ohledně e-mailů souvisejících s marketingem můžete rovněž dát najevo tak, že nás kontaktujete poštou nebo telefonicky pomocí údajů uvedených níže v oddílu „Kontaktní informace společnosti Moody's“, nebo pokud máte profil/účet na našem webu, můžete kdykoli změnit své předvolby ve svém profilu/účtu na webu.

 

Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, změnit je nebo je potlačit

 

Pokud chcete požádat o přezkoumání, opravu, aktualizaci, potlačení, vymazání nebo jiné omezení používání vašich osobních údajů, které nám byly dříve poskytnuty, nebo pokud chcete požádat o elektronickou kopii svých osobních údajů pro účely jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém Vám toto právo na přenositelnost údajů poskytují platné právní předpisy), můžete nás o to požádat tak, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených níže v oddílu „Kontaktní informace společnosti Moody's“. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.  Z důvodu Vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k odeslání žádosti, a před vyřízením Vaší žádosti můžeme potřebovat ověřit Vaši totožnost.  Vaší žádosti se pokusíme vyhovět co nejdříve a v souladu s platnými právními předpisy.  Vezměte prosím na vědomí, že některé informace můžeme potřebovat uchovat pro účely vedení záznamů a/nebo pro dokončení transakcí, které jste zahájili předtím, než jste požádali o změnu nebo výmaz. 

 

Odkazy

 

Web může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, včetně stránek sociálních médií a nástrojů pro spolupráci hostovaných třetími stranami. Tyto související stránky nejsou pod kontrolou společnosti Moody.  Odkazy poskytujeme pouze pro usnadnění a společnost Moody's neschvaluje ani nekontroluje postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto odkazovaných stránek a není za ně odpovědná.  Pokud poskytnete jakékoli osobní údaje prostřednictvím webových stránek třetí strany nebo se rozhodnete s námi komunikovat pomocí nástrojů pro spolupráci třetích stran nebo jiných platforem sociálních médií, Vaše transakce proběhne na webových stránkách této třetí strany (nikoli na našem webu) a Vámi poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a budou se řídit zásadami ochrany soukromí této třetí strany.  Doporučujeme Vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany soukromí a postupy těchto třetích stran.  VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE TYTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SE NEZABÝVAJÍ OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI INFORMAČNÍMI POSTUPY TŘETÍCH STRAN, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ, KTERÉ NEZVEŘEJŇUJÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ NEBO NA NĚ PŘÍMO NEODKAZUJÍ.

 

Bezpečnostní opatření

 

Společnost Moody's zavedla vhodná organizační a technická opatření, včetně externích auditů třetích stran pro konkrétní produkty a služby, k ochraně osobních údajů v rámci naší organizace před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením. Společnost Moody's má zavedené procesy a postupy pro případy podezření na porušení ochrany osobních údajů, aby v souladu s platnými právními předpisy mohla informovat regulační orgány a dotčené osoby. Společnost Moody's vyžaduje, aby příslušní dodavatelé, kteří jejím jménem zpracovávají osobní údaje, provedli posouzení ochrany osobních údajů a bezpečnosti a zavázali se smluvními podmínkami.

 

Integrita údajů

 

Společnost Moody's bude používat osobní údaje pouze způsobem, který je v souladu s účely, pro které byly shromážděny, schváleny těmito zásadami ochrany soukromí nebo Vámi.  Společnost Moody's podnikne přiměřené kroky, aby zajistila, že osobní údaje jsou relevantní pro zamýšlené použití a jsou přesné, úplné a aktuální (tak, jak jste je poskytli).  Společnost Moody's se spoléhá na to, že své osobní údaje v případě potřeby aktualizujete nebo opravíte.

 

Doba uchovávání

 

Osobní údaje o Vás budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné nebo přípustné s ohledem na účel (účely), pro který (které) byly získány, a v souladu s platnými právními předpisy.  Mezi kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání, patří: (i) doba, po kterou s Vámi máme trvající vztah; (ii) zda existuje právní povinnost, která se na nás vztahuje; a (iii) zda je uchovávání údajů vhodné s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo regulační šetření).

 

Přeshraniční předávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme zastoupení nebo kde smluvně zajišťujeme poskytovatele služeb. Za určitých okolností mohou mít k Vašim osobním údajům přístup soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační úřady nebo bezpečnostní orgány v těchto jiných zemích.

 

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Spojeném království:  Některé ze zemí mimo EHP jsou Evropskou komisí uznány jako země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici na seznamu Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany údajů na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en).  V případě předávání ze Spojeného království a EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za odpovídající, jsme k ochraně Vašich osobních údajů zavedli odpovídající opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí a Spojeným královstvím.  Kopii těchto opatření můžete získat tak, že se na nás obrátíte pomocí údajů uvedených v oddílu „Kontaktní údaje společnosti Moody’s“ níže.

 

Pokud se nacházíte v jiných zemích, zajistíme také, abychom měli odpovídající právní důvody pro přeshraniční předávání Vašich osobních údajů. Pokud to některé jurisdikce vyžadují, splňujeme požadavky na úvodní zpracování osobních údajů s využitím databází umístěných v zemi, kde byly Vaše osobní údaje shromážděny.

 

Používání webu nezletilými

 

Tento web není určen osobám mladším osmnácti (18) let a žádáme, aby tyto osoby neposkytovaly prostřednictvím tohoto webu své osobní údaje. 

 

Omezení citlivých osobních údajů

 

Pokud o informace výslovně nepožádáme, abychom vyhověli platným zákonům proti praní špinavých peněz a dalším platným zákonům, žádáme Vás, abyste nám nezasílali a nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, čísla pasů, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, biometrických nebo genetických charakteristik, trestní minulosti nebo členství v odborech) na tomto webu nebo jeho prostřednictvím, ani nám je jinak nesdělovali.

 

Kontaktní informace společnosti Moody’s

 

Dotazy nebo připomínky týkající se postupů společnosti Moody's v oblasti ochrany údajů je třeba zasílat na adresu:
Legal Department
Moody’s Corporation
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, NY 10007
Telefon: +1-212-553-1653 nebo 1-866-995-9659
E-mail: [email protected]

 

Pokud se rozhodnete kontaktovat společnost Moody's e-mailem ohledně těchto zásad ochrany soukromí, označte předmět e-mailu „Dotaz ohledně ochrany osobních údajů“.

 

V souladu s platnými zákony můžete podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi nebo regionu, nebo tam, kde dojde k údajnému porušení platných zákonů o ochraně osobních údajů.

 

V zemích, kde jsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu [email protected] s předmětem e-mailu „Dotaz na DPO.”

 

Dodatečné informace pro Kalifornii

 

Pokud jste rezidentem Kalifornie, kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů („CCPA“) (občanský zákoník § 1798.100 a následující) Vám poskytuje zvláštní práva týkající se Vašich osobních údajů.  Patří mezi ně:

 

•    Můžete si vyžádat Informace o námi prováděném shromažďování, používání a zveřejňování Vašich osobních údajů za posledních dvanáct (12) měsíců, týkající se: (i) kategorií osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili, (ii) obchodního nebo komerčního účelu shromažďování Vašich osobních údajů, (iii) kategorií zdrojů, z nichž jsou Vaše osobní údaje shromažďovány, a (iv) kategorií třetích stran, s nimiž Vaše osobní údaje sdílíme.  Můžete si vyžádat seznam, v němž budou uvedeny kategorie Vašich osobních údajů, které jsme sdíleli v souvislosti s obchodním účelem.

•    Můžete požádat o kopii svých osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

•    Až na určité výjimky můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. 

 

Pro uplatnění výše popsaných práv může být nezbytné, abychom ověřili Vaši totožnost nebo oprávnění podat žádost a potvrdili, že se osobní údaje týkají Vaší osoby. Ověřitelnou žádost spotřebitele týkající se Vašich osobních údajů můžete podat pouze Vy nebo osoba registrovaná u kalifornského státního tajemníka, kterou zmocníte k jednání Vaším jménem. Nebudeme Vás diskriminovat za uplatňování jakéhokoli Vašeho práva na ochranu soukromí podle zákona CCPA nebo platných zákonů.

 

Během posledních dvanácti (12) měsíců jsme shromáždili výše popsané kategorie osobních údajů od rezidentů Kalifornie. Tyto osobní údaje jsme v uplynulých dvanácti (12) měsících také poskytli třetím stranám pro výše uvedené účely.

 

Pokud to není výslovně uvedeno v zásadách ochrany soukromí nebo v prohlášení vztahujícím se na konkrétní webovou stránku, produkt nebo službu přidruženého subjektu společnosti Moody's, společnost Moody's Vaše osobní údaje neprodává.

 

Kterékoli z práv popsaných v této části můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí informací uvedených v oddílu „Kontaktní informace společnosti Moody's“ níže.