Please Note
We brought you to this page based on your search query. If this isn't what you are looking for, you can continue to Search Results for ""
The maximum number of items you can export is 3,000. Please reduce your list by using the filtering tool to the left.
Close
Chystáte se opustit lokální stránky Czech Proto budete přesměrování na celosvětové stránky, které jsou dostupné?
Nezobrazujte znovu tuto zprávu
Ano
Ne

Kontaktujte nás

Severní a jižní Amerika Zákaznické služby
+1-212-553-1653
clientservices@moodys.com
 
Evropa, Střední Východ a Afrika Zákaznické služby
+44-20-7772-5454
clientservices@moodys.com
 
Asie a Tichomoří Zákaznické služby
+852-3551-3077
clientservices@moodys.com
 
Japonsko Zákaznické služby
+81-3-5408-4100
clientservices@moodys.com
Dodržování zásad důvěrnosti
Jazyk:

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 4. listopadu 2020

 

Společnost Moody's respektuje vaše soukromí a cení si ho. Tato Pravidla ochrany soukromí vysvětlují, jakým způsobem shromažďujeme Vaše Osobní údaje (jak jsou definovány níže) na webových stránkách Moody's, kde jsou přímo umístěné, nebo odkazují na tato Pravidla ochrany soukromí (společně "Webová stránka") a pomocí off-line prostředků, jak tyto údaje používáme, zpřístupňujeme a chráníme, a uvádějí možnosti, které máte ohledně použití těchto údajů z naší strany. Prosíme, abyste si tato Pravidla ochrany soukromí pozorně přečetli. Moody's může tato Pravidla ochrany soukromí čas od času aktualizovat. Jakékoli změny v těchto Pravidlech ochrany soukromí nabývají účinnosti, jakmile upravená Pravidla ochrany soukromí umístíme na naší Webové stránce nebo tam umístíme příslušný odkaz. Zkontrolujte, prosím, poznámku "POSLEDNÍ AKTUALIZACE" v horní části této stránky, abyste si ověřili, kdy byla tato pravidla naposledy revidovaná.

 

Kdekoli v těchto Pravidlech ochrany soukromí používáme "Moody's", "my", "nás", "náš", "naše" máme tím na mysli společnost Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc. a přidružené subjekty. Úplný seznam přidružených subjektů skupiny Moody's je dostupný na www.moodys.com/MoodysGroupAffiliates.  

 

Nejste povinen nám poskytovat žádné Osobní údaje, abyste mohli navštívit naši Webovou stránku. Pokud však odmítnete poskytnout požadované údaje, nemusíte být schopen navštívit všechny sekce nebo používat všechny nástroje Webové stránky.

 

Tyto Pravidla ochrany soukromí se vztahují také na jakékoliv mobilní aplikace Moody‘s a jiné formy Moody‘s on-line aktivit, které odkazují na tyto Pravidla ochrany soukromí. Pro tyto případy termín "Webová stránka" zahrnuje příslušnou mobilní aplikaci nebo jinou formu Moody‘s on-line aktivity, kdykoliv je tento termín zde používán. V souvislosti s Vaším používáním jakékoliv mobilní aplikace Moody‘s, mohou být Vaše Osobní údaje (a Další údaje, jak je tento termín definován níže) shromažďovány a užívány výrobcem Vašeho mobilního zařízení, obchodem s mobilními aplikacemi, ze kterého jste získal mobilní aplikaci Moody‘s, poskytovatelem telekomunikačních služeb, nebo jinými třetími stranami zapojenými do doručení aplikace nebo dat do Vašeho mobilního zařízení; toto shromažďování a užití je předmětem pravidel ochrany soukromí příslušných třetích stran. Moody‘s neodpovídá za žádné takové postupy ochrany soukromí třetích stran.

 

Druhy shromažďovaných údajů

 

Shromažďujeme Osobní údaje a Další údaje (jak jsou definovány níže).

 

Shromažďování osobních údajů

 

Pod Osobními údaji se rozumí údaje, které Vás identifikují nebo mohou být použity k Vaší identifikaci nebo kontaktu na Vás, např. Vaše jméno, emailová adresa, adresa, číslo telefonu ("Osobní údaje"). Je možné, že budeme muset shromažďovat a zpracovávat Osobní údaje, abychom Vám poskytli požadované informace, produkty nebo služby (včetně Webové stránky), nebo proto, že je to vyžadováno zákonem.

 

•    Moody's od Vás vyžaduje Vaše osobní údaje, pokud Webová stránka požaduje registraci. V průběhu registrace Vás žádáme o poskytnutí Osobních údajů, jako je Vaše jméno, pracovní emailová adresa, adresa zaměstnání nebo země/jurisdikce, telefon do zaměstnání a vztah ke společnosti a Váš souhlas s Uživatelskou smlouvou, která Vám byla předložena v době registrace.

 

•    Moody’s může získávat Osobní údaje prostřednictvím platforem sociálních médií. Například, pokud se rozhodnete použít Vaše pověřovací listiny na sociálních médiích k přihlášení do Vašeho účtu na Webové stránce, budeme z Vašeho účtu sociálních médií sdílet určité Osobní údaje, které mohou zahrnovat Osobní údaje, jež jsou součástí Vašeho profilu na sociálních médiích. 

 

•    Moody's může shromažďovat Osobní údaje, které dobrovolně poskytnete, včetně údajů odeslaných ve Vašich e-mailech, zadaných do on-line formulářů, objednávkových a registračních formulářů a v rámci průzkumů, účasti na propagačních akcích, prostřednictvím online komunikace, telefonních hovorů anebo pomocí jiných prostředků.

 

•    Moody’s může od našich zákazníků požadovat poskytnutí Osobních údajů za účelem dodržení předpisů proti praní špinavých peněz a dalších příslušných předpisů,

 

•    Na některých našich Webových stránkách, včetně www.moodys.com, můžete udržovat svá "portfolia", kde, pokud jste registrovaný uživatel, máte možnost uvést své finanční instrumenty, na kterých máte zvláštní zájem. Aby byla k užitku, musí být taková informace uložena na Webové stránce a je tudíž dostupná komukoli, s kým sdílíte své uživatelské jméno a heslo. Z tohoto důvodu je třeba, abyste své uživatelské jméno a heslo chránili a nesdělovali je žádné jiné osobě.

 

•    K vybírání poplatků hrazených prostřednictvím Webové stránky můžeme používat platební služby poskytované třetími stranami (jednotlivě "Platební služba"). Budete-li chtít uskutečnit platbu prostřednictvím Webové stránky, můžete být přesměrováni na stránky, které nejsou spravovány Moody's, ale Platební službou (nebo jejími poskytovateli služeb). Jakékoliv Osobní údaje, které zadáváte prostřednictvím stránky Platební služby, shromažďuje Platební služba, nikoli Moody's. Proto se zacházení s těmito údaji řídí pravidly ochrany soukromí platnými u Platební služby, a nikoli našimi Pravidly ochrany soukromí. Moody's neovládá Platební službu a nenese proto žádnou odpovědnost za to, jakým způsobem nakládá Platební služba s informacemi, které shromáždila prostřednictvím stránky Platební služby.

 

•    Moody‘s shromažďuje informace z různých zdrojů, včetně hledání online, účasti na konferencích a podobných akcích, osobním představením, od zaměstnavatelů, kteří zaregistrují své zaměstnance k našim službám a od vybraných obchodních partnerů jakožto třetích stran. Čas od času můžeme také od třetích stran získávat jisté seznamy obsahující jména a kontaktní informace osob, které se mohou zajímat o naše produkty a služby.

 

Používání shromážděných Osobních údajů

 

Jsme oprávněni používat Osobní údaje k legitimním obchodním účelům, zahrnujícím:

 

•    Splnění požadavků. Moody's může použít Osobní údaje o Vaší osobě, aby Vám dodala objednané produkty a služby a aby Vám poskytla informace o produktech a službách, které jste si objednal. Tyto činnosti budeme vykonávat za účelem spravování našeho smluvního vztahu s Vámi a / nebo dodržování zákonné povinnosti.

 

•    Marketingová sdělení. Čas od času můžeme v souladu s platnými zákony Vaše Osobní údaje použít, abychom Vás informovali o produktech, programech, službách a propagačních akcích, které by Vás mohly, podle našeho názoru, zajímat. Pokud je Váš zaměstnavatel zákazníkem Moody’s, můžeme Vás informovat o produktech, programech, službách a propagačních akcích s použitím Osobních údajů, které byly Moody’s poskytnuty Vaším zaměstnavatelem. Můžeme použít také Osobní údaje vašich kontaktů ze sítí pro účely distribuce tiskových prohlášení a sdílení dalších zpráv týkajících se našich obchodních aktivit. Pokud byste nechtěli, abychom Vám zasílali elektronické marketingové zprávy, věnujte, prosím, pozornost oddílu "Možnosti volby" níže.

 

•    Propagace. Můžeme provozovat loterie, soutěže a podobné propagační akce ("Propagace"). Pokud se rozhodnete účastnit se Propagace společnosti Moody´s, obvykle Vás požádáme o jisté Osobní údaje, když se zúčastníte, popřípadě, když získáte nějakou výhru. Je třeba, abyste se pečlivě seznámili s pravidly každé Propagace, které se zúčastňujete, pokud jsou stanoveny. Mohou totiž obsahovat další důležité informace o tom, jak chceme používat Vaše Osobní údaje. Dojde-li ve věci zacházení s Vašimi Osobními údaji ke konfliktu mezi ustanoveními a podmínkami takové propagační akce a ustanoveními těchto Pravidel ochrany soukromí, platí ustanovení dané propagační akce. Tyto informace budeme používat k provozování Propagací.

 

•    Jiné obchodní účely. Vaše Osobní údaje můžeme použít také pro jiné obchodní účely, jako je analýza dat (např. pro zefektivnění našich služeb), redakční úpravy a sledování odezvy (feedback), poskytování zákaznické podpory, úprava a vylepšení obsahu a vzhledu Webové stránky, kompletace obchodních transakcí (např. pro potvrzení, že požadovaný obsah byl přijat zákazníky), rozvoj a doručování marketingu a propagačních plánů a materiálů, statistická analýza chování uživatele (např. pro zjištění, která část Webové stránky je pro uživatele nejvíce zajímavá), vývoj produktů, provádění analýz a průzkumů trhu, správa osobních účtů, a také abychom vyhověli některým zákonem stanoveným regulačním požadavkům, jako je např. výběr daně z prodeje, audit atd. Můžeme také využívat Osobní údaje z novinářských / mediálních kontaktů pro distribuci tiskových zpráv nebo sdílení dalších zajímavých událostí souvisejících s našimi obchodními aktivitami. Tyto činnosti budeme vykonávat za účelem spravování, našeho smluvní vztah s Vámi, dodržování zákonné povinnost a / nebo proto, že máme oprávněný zájem.

 

•    Administrativní komunikace. Moody's si vyhrazuje právo využívat Osobní údaje k tomu, aby Vám mohla sdělovat důležité informace ohledně Webové stránky, produktů, služeb, stavu Vašeho účtu, Uživatelské smlouvy, těchto Pravidel ochrany soukromí a jakýchkoli dalších pravidel, dohod nebo transakcí, jež souvisejí s užíváním Webové stránky, produktů a / nebo služeb. Protože tyto informace mohou být pro Vás důležité v souvislosti s užíváním Webové stránky, produktů a / nebo služeb, nemůžete jejich zasílání zakázat. Tyto činnosti budeme vykonávat za účelem spravování našeho smluvní vztah s Vámi a / nebo dodržování zákonné povinnosti.

 

•    Soulad se zákonem a předpisy. Osobní údaje můžeme použít podle potřeby za účelem dodržení platných požadavků zákonů a předpisů, jako je například výběr prodejní daně, audity atd.

 

•    Pokud to vyžaduje zákon, Vaše Osobní údaje použijeme pouze s Vaším svolením.

 

Shromažďování a používání Dalších údajů

 

My a naši poskytovatelé služeb můžeme rovněž shromažďovat a používat následující údaje uváděné jako „Další údaje“ v těchto Pravidlech ochrany soukromí:

 

•    Monitorovací údaje. Moody's a její poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a sledovat další informace, jako např. demografické informace, jména domén, typ počítače, typy prohlížečů, rozlišení obrazovky a jiná statistická data spojená s užíváním naší Webové stránky ("Monitorovací údaje"). Monitorovací údaje nám pomáhají zjišťovat, kdo navštěvuje naši Webovou stránku, vylepšovat ji a lépe ji nabízet, spolu s dalšími webovými stránkami a službami.

Pokud nejsou Monitorovací údaje zkombinovány s Osobními údaji, tak přímo neidentifikují Vás, ani jiného uživatele, a můžeme je použít k jakýmkoli účelům.

•    Agregované údaje. Můžeme Osobní data agregovat takovým způsobem, že na základě konečného produktu Vás, ani kteréhokoli jiného uživatele naší Webové stránky nikdo nemůže identifikovat jako konkrétní osobu. Použijeme informace například k tomu, abychom vypočítali, jaké procento našich uživatelů má určité předčíslí telefonního obvodu. Takový typ agregovaných informací může být použit k jakýmkoli účelům.

 

•    Cookies. Abychom vylepšili možnosti a komfort užívání Webové stránky, může Moody's a její poskytovatelé služeb používat na Webové stránce 'cookies'. Cookies představují data, jež webový server vysílá na jednotlivé počítače kvůli statistickým a jiným účelům. Využíváme cookies a jiné techniky, abychom zákazníkovi usnadnili přetrvávající přístup na naši Webovou stránku a její lepší využití. Pokud si nepřejete, aby se z Vašeho počítače získávaly informace pomocí cookies, stačí u většiny prohlížečů použít jednoduchý postup, jimž můžete automaticky zakázat cookies, nebo si vybrat jaká cookies, popř. cookies z kterého serveru, chcete nebo nechcete na Vašem počítači přijímat. Pokud ovšem cookies zakážete, nemusejí být dostupné všechny funkce Webové stránky v zamýšleném rozsahu. Informace o zakázání cookies naleznete na stránkách poskytovatele Vašeho internetového prohlížeče.  Webová stránka může mít Pravidla pro Cookies, které se vztahují na používání cookies a dalších podobných technologií pro sledování. V takovém případě budou navíc k těmto Pravidlům ochrany soukromí, platit i Pravidla pro Cookies.

 

•    Nástroje.

 

o     My a naši poskytovatelé služeb můžeme také používat další běžné internetové nástroje, jako 'pixelové záložky' (pixel tags), 'akční záložky' (action tags), 'webové majáky' (web beacons), '.gif záložky' (.gif tags), 'Java Script' a další podobné techniky (dohromady "Nástroje"), a to v souvislosti se stránkami naší Webové stránky a e-mailovými zprávami v určitých formátech. Účelem je, mj. sledovat kroky uživatelů naší Webové stránky a adresátů pošty, zjistit úspěšnost marketingových kampaní a zkompletovat statistiku využívání Webové stránky a určit míru odezvy. Nástroje nám umožňují spočítat návštěvníky určitých stránek naší Webové stránky, poskytnout služby a pomáhají nám vyhodnotit účinnost promočních a reklamních kampaní. Používají-li se v souvislosti s některými formáty emailových zpráv, mohou Nástroje informovat odesílatele, zda vůbec a kdy byla zpráva otevřena. Moody´s používá cookies a Nástroje proto, aby zjistila, jak je Webová stránka využívána a aby upravila a vylepšila internetové podání Webové stránky v zájmu jednotlivých uživatelů. Když znovu navštívíte Webovou stránku, Moody's Vás může s pomocí příslušného Nástroje rozpoznat a upraví stránku pro Vaše použití. Když jste se například už zaregistrovali, cookie, a popřípadě i jiný Nástroj se postará o to, abyste se nemuseli registrovat znovu. Domníváme se, že cookies a další Nástroje obohacují možnosti uživatelů.

 

o     Můžeme využít službu Google Analytics, která využívá soubory cookies a další podobné technologie pro účely shromažďování a analýzy údajů o užívání Webové stránky a vytváření zpráv o její aktivitě a vývoji.  Pomocí této služby lze shromažďovat i údaje o používání jiných webových stránek, aplikací a online zdrojů. Detailní informace o nástrojích Google naleznete na https://policies.google.com/privacy/partners; můžete si také stáhnout a instalovat doplněk prohlížeče pro nevyužívání služby Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on), který naleznete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 

o     V tuto chvíli nereagujeme na „Do Not Track“ (DNT) signály prohlížeče.

 

Ověření. Můžeme využít služeb třetí strany k ověření toho, zda jste uživatel fyzická osoba. Jakékoli údaje shromážděné v rámci takového ověření podléhají pravidlům ochrany soukromí příslušné třetí strany jakožto poskytovatele služeb.

 

IP adresy. Když navštívíte Webovou stránku, můžeme, a naši dodavatelé služeb, stáhnout adresy internetového protokolu (IP adresy). Vaše IP adresa je číslo, které Vašemu počítači automaticky přiděluje Váš poskytovatel internetových služeb (ISP – Internet Service Provider). Toto číslo je identifikováno a automaticky zaregistrováno v registračních souborech našeho serveru, kdykoli navštívíte Webovou stránku, spolu s časem návštěvy a se stránkami, které jste navštívili. Využíváme IP adresy, abychom zjistili, jak je Webová stránka využívána uživateli a jak ji vylepšit a ke zvýšení spokojenosti uživatelů Webové stránky. Můžeme také odvodit Vaše přibližné umístění z Vaší IP adresy.

 

Pokud jsme povinni zacházet s Dalšími údaji jako s Osobními údaji podle platných zákonů, můžeme je použít a zpřístupnit pro účely popsané výše, stejně jako pro účely, pro které používáme a zpřístupňujeme Osobní údaje, jak je podrobně popsáno v těchto Pravidlech ochrany soukromí.

 

Naše reklama

 

Můžeme používat reklamní společnosti - třetí strany k tomu, aby zobrazovaly reklamy týkající se produktů a služeb, které by Vás mohly zajímat při přístupu a používání Webových stránek, našich aplikací a jiných webových stránek nebo služeb online, na základě informací týkajících se Vašeho přístupu a používání Webových stránek a jiných webových stránek nebo služeb online na kterémkoli Vašem zařízení, či informací získaných od třetích stran. K tomu mohou tyto společnosti umístit nebo rozpoznat jedinečný soubor cookie ve Vašem prohlížeči (včetně použití značek pixelů). Mohou také používat tyto technologie spolu s informacemi, které shromažďují o Vašem online používání, aby Vás mohli rozpoznat v zařízeních, které používáte, např. v mobilním telefonu a notebooku. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tomto postupu a dozvědět se, jak tento postup zakázat na počítačových a mobilních prohlížečích konkrétního zařízení, na kterém přistupujete k těmto Pravidlům ochrany soukromí, navštivte http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/. Aplikaci AppChoices si můžete stáhnout na adrese www.aboutads.info/appchoices, k zakázání tohoto postupu v mobilních aplikacích.

 

Zpřístupnění shromážděných Osobních údajů

 

Jsme oprávněni zpřístupnit Osobní údaje z následujících důvodů:

 

•    Třetí strany poskytující služby. Jsme oprávněni poskytnout Osobní údaje třetím stranám, které nám poskytují služby včetně, ale nejenom, týkající se analýzy dat, plnění zakázek, zpracování plateb a dalších služeb.

 

•    Komunikace s přidruženými subjekty. Moody's v souladu s platnými zákony je oprávněna předávat Osobní údaje svým přidruženým subjektům (seznam je dostupný na: www.moodys.com/Affiliates_of_Moodys), aby Vás mohli kontaktovat ohledně produktů, programů, služeb a propagačních akcí, které by Vás podle jejich názoru mohly zajímat, a tyto přidružené subjekty mohou používat Osobní údaje i k jiným účelům v souladu s pravidly ochrany soukromí uvedenými výše v této odrážce. Pokud byste si nepřáli dostávat marketingové materiály Moody's a jejích přidružených subjektů, prostudujte si oddíl "Možnosti volby" níže. Moody’s Corporation bude stranou odpovědnou za společné používání Osobních údajů.

 

•    Strategičtí partneři a stránky pod spojenou obchodní značkou. Čas od času můžeme vstoupit do zvláštního vztahu s jinou společností, která není vlastněna Moody's, ani není naším přidruženým subjektem, za účelem nabídky, případně propagace společných produktů, služeb, aplikací či funkcí (dohromady "Společně nabízené položky"). Tyto zvláštní vztahy mohou zahrnovat webové stránky pod spojenou obchodní značkou ("stránky pod spojenou obchodní značkou"). Jakékoli informace, včetně osobních údajů, které poskytnete v souvislosti s některou z těchto Společně nabízených položek a/nebo s některou z těchto stránek pod spojenou obchodní značkou budeme sdílet s těmito třetími stranami. Je nutné, abyste si sami na webových stránkách těchto třetích stran vyhledali informace ohledně jejich praxe při ochraně soukromých údajů. VEZMĚTE, PROSÍM, V ÚVAHU, ŽE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ NEPOPISUJE UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ ANI INFORMAČNÍ PRAKTIKY ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY. Pokud si nepřejete, aby Vaše osobní údaje byly sdíleny s takovými třetími stranami, neposkytujte, prosím, Osobní údaje ve spojitosti se Společně nabízenými položkami, ani se stránkami pod společnou obchodní značkou.

 

•    Poskytovatelé dat třetích stran. Pokud se přihlásíte k odběru produktu nebo služby Moody's, která obsahuje data třetích stran, můžeme být povinni poskytnout Vaše Osobní údaje třetí straně jako součást našich oznamovacích povinností. Učiníme tak pouze tehdy, pokud poskytovatel dat třetích stran podmíní poskytnutí svých dat znalostí Vaší totožnosti.

 

•    Konference a podobné akce. Pokud se zúčastníte jakékoli konference nebo jiné podobné akce organizované Moody’s, Vaše jméno a kontaktní údaje mohou být sdíleny s ostatními účastníky a spolupořadateli konference nebo jiné akce.

 

•    Propagace. Jsme oprávněni sdílet Vámi poskytnuté Osobní údaje se sponzory Propagace v rámci Propagace, na nichž se tito sponzoři podílejí (bez ohledu na to, zda jsme hlavním pořadatelem Propagace), a to v souladu s pravidly uplatňujícími se na Propagace.

 

•    Postoupení práv. Jsme oprávněni zpřístupňovat a předávat veškeré a jakékoli námi shromážděné Osobní údaje přidruženému subjektu nebo třetí straně (a jejich příslušných poradců), a to v případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení práv, převodu nebo při jiném nakládání s jakoukoli částí našeho podnikání, našich aktiv nebo akcií (včetně, ale nejenom, v souvislosti s insolvenčním nebo obdobným řízením).

 

•    Vynucování práva; mimořádné události; povinnost vyhovět požadavkům. Jsme oprávněni užívat a zpřístupnit Vaše Osobní údaje podle našeho uvážení jiným subjektům v těchto případech: (a) pokud to předepisují platné právní předpisy, pravidla či nařízení v zemi, kde působí Moody’s, včetně zákonů mimo zemi Vašeho trvalého pobytu; (b) když je třeba vyhovět právnímu postupu; (c) na základě požadavků vládních nebo veřejných orgánů, včetně vládních a veřejných orgánů mimo zemi Vašeho trvalého pobytu; (d) abychom si vynutili dodržení našich Pravidel užívání; (e) je-li to nutné kvůli ochraně naší činnosti nebo ochraně aktivit našich přidružených subjektů; (f) abychom chránili práva, soukromí, bezpečnost a majetek Moody's, našich přidružených subjektů, Vaší osoby nebo jiných osob; (g) když je to zapotřebí k dosažení nápravy ve věci náhrady nebo omezení škod, které bychom mohli utrpět. Můžeme například, v maximální zákonem povolené míře, sdělovat Vaše Osobní údaje organům činným v trestním řízení, za účelem pomoci při vyhledávání a určení osob, které byly, nebo mohly být, zapojeny do trestné činnosti.

 

Pokud byste chtěli získat další informace o třetích stranách, se kterými sdílíme Vaše Osobní údaje, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených dále v části „Kontaktní informace Moody's“.

 

Možnosti volby

 

Nabízíme Vám tyto možnosti týkající se používání a zpřístupňování Vašich Osobních údajů pro marketingové účely.

 

•    Pokud si již nepřejete nadále od nás dostávat emaily s marketingovým obsahem na opakující se bázi, jste oprávněn zamezit jejich zasílání odesláním emailu na unsubscribe@moodys.com.

 

•    Pokud si nepřejete, abychom sdíleli Vaše Osobní údaje na opakující se bázi s našimi přidruženými subjekty nebo nepřidruženými třetími stranami pro jejich marketingové účely, můžete ukončit takové sdílení odesláním emailu na unsubscribe@moodys.com.

 

Pokusíme se vyhovět Vašemu požadavku/požadavkům ihned, jak to bude možné. Prosím, vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete pro druhou volbu popsanou výše, nebudeme schopni odstranit Vaše Osobní údaje z databází našich přidružených subjektů ani nepřidružených třetích stran, pokud již takovéto Osobní údaje byly sdíleny (tj. Osobní údaje, které jim byly poskytnuty předtím, než byl vyřízen Váš požadavek). Dále, prosím, mějte na paměti, že požadavek nesdílet Vaše Osobní údaje s našimi přidruženými subjekty nebo nepřidruženými třetími stranami může znamenat nemožnost dostávat marketingové emaily přímo od Moody’s. Pokud se rozhodnete nedostávat marketingové emaily od Moody’s, neznamená to, že Vám nebude moci zaslat důležitá administrativní sdělení. V této souvislosti si nemůžete zvolit zakázat zasílání takových administrativních sdělení, pokud se zároveň nerozhodnete přestat využívat naše služby.

 

Jste také oprávněn indikovat Vaši volbu týkající se zasílání marketingových emailů tím, že nás kontaktujete poštou nebo telefonicky za použití informací v oddílu „Kontaktní informace Moody‘s“ níže, nebo pokud máte profil / účet na Webové stránce, můžete kdykoli změnit předvolby ve Vašem profilu / účtu na Webové stránce.

 

Jak můžete přistupovat k, měnit, nebo potlačovat své Osobní údaje

 

Pokud požadujete své Osobní údaje, které nám již byly poskytnuty, zkontrolovat, opravit, aktualizovat, potlačit, smazat nebo jakkoli limitovat jejich použití z naší strany, nebo chcete-li požádat o zaslání elektronické kopie Vašich Osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v němž je toto právo na přenositelnost dat poskytnuto příslušnými právními předpisy), můžete tak učinit vyplněním Formuláře žádosti k osobním údajům. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Z důvodu Vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se Osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání Vašeho požadavku, a v určitých případech musíme před vyřízením Vašeho požadavku ověřit Vaši identitu. Vynasnažíme se vyhovět Vašim požadavkům v rozumné, co nejkratší době a v souladu s platnými právními předpisy. Upozorňujeme, že pravděpodobně budeme muset uchovat některé informace za účelem archivace a/nebo dokončení některých Vašich transakcí, které byly započaty ještě před zasláním Vašeho požadavku na změnu nebo výmaz. Mohou také existovat zbytkové informace, které zůstanou v našich databázích a dalších dokumentech, které nebudou odstraněny.

 

Odkazy

 

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, včetně stránky sociálních médií a nástroje spolupráce hostované třetími stranami. Tyto související stránky nejsou spravovány Moody's. Odkazy uvádíme pouze pro Vaše pohodlí. Moody's tím nevyjadřuje žádnou podporu obsahu těchto stránek, ani způsobům ochrany soukromí, nespravuje je a nenese za ně žádnou odpovědnost. Jestliže své Osobní údaje poskytujete prostřednictvím webových stránek třetích stran, nebo se rozhodnete s námi komunikovat prostřednictvím nástrojů spolupráce třetích stran nebo jiných platform sociálních médií, Vaše transakce proběhnou na webových stránkách třetích stran, a nikoli na naší Webové stránce. Vaše osobní údaje budou ukládány a jejich použití se bude řídit pravidly ochrany soukromí uplatňovanými příslušnou třetí stranou. Doporučujeme Vám proto, abyste se seznámili s pravidly ochrany soukromí a s jejich uplatňováním v praxi těchto třetích stran. VEZMĚTE, PROSÍM, NA VĚDOMÍ, ŽE TATO PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ SE NETÝKAJÍ ZPŮSOBŮ OCHRANY SOUKROMÍ A ZACHÁZENÍ S INFORMACEMI UPLATŇOVANÝCMI V PRAXI TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ, A BEZ JAKÉHOKOLI OMEZENÍ, PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ, KTERÉ NEJSOU PŘÍMO UVEDENY NEBO PŘÍMO PROPOJENY ODKAZEM NA TATO PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ.

 

Bezpečnostní opatření

 

Moody's zavedla v rámci naší společnosti přiměřená organizační a technická opatření zajišťující ochranu Osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zpřístupněním, pozměňováním nebo zničením. Vezměte, prosím, na vědomí, že přes snahu a úsilí Moody's vytvořit zabezpečenou a spolehlivou Webovou stránku pro uživatele, není žádná internetová stránka 100% bezpečná. Máte-li důvod se domnívat, že Vaše součinnost s námi již není nadále bezpečná (např. máte pocit, že došlo k narušení bezpečnosti některého z Vašich účtů u nás), okamžitě nám, prosím, o tomto problému dejte vědět a spojte se s námi za použití informací v oddílu "Kontaktní informace Moody's" níže (pokud použijete k tomuto oznámení běžnou poštu, počítejte s tím, že se tak prodlouží doba, než budeme moci na problém reagovat.)

 

Integrita údajů

 

Moody’s se zavazuje používat Osobní údaje pouze způsoby, které se shodují s účely, pro které byly shromážděny, za podmínek těchto Pravidel ochrany soukromí, nebo s Vaším zmocněním. Moody's přijme přiměřená opatření, aby zajistila, že Osobní údaje odpovídají jejich předpokládanému užití, že jsou správné, úplné a aktuální (tak, jak byly dodány Vámi). Spoléháme se však na Vás, že tyto údaje budete průběžně aktualizovat a opravovat, kdykoli to bude nutné.

 

Uchovávání údajů

 

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat, pokud je to nutné nebo dovoleno z pohledu účelu(ů), pro které byly získány, a v souladu s platnými právními předpisy. Kritéria používaná k určení období pro uchovávání údajů zahrnují:- (i) dobu, po kterou máme s Vámi trvající vztah; (ii) pokud existuje zákonná povinnost, kterou jsme povinni plnit; a (iii) zda je uchování vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (v souvislosti s promlčecími lhůtami, soudními spory nebo regulačními vyšetřováními).

 

Přeshraniční předávání Osobních údajů

 

Vaše Osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme zastoupení, nebo kde smluvně zajišťujeme provozovatele služeb. Za určitých okolností mohou mít soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační úřady nebo bezpečnostní orgány v těchto jiných zemích přístup k Vašim Osobním údajům.

Zaručujeme, že máme správné právní důvody pro přeshraniční předávání Vašich osobních údajů.

 

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP): Některé země mimo EHP jsou považovány Evropskou komisí za země poskytující přiměřenou úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je dostupný na seznamu adekvátnosti Komise EU na adrese:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). U převodů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za odpovídající, jsme zavedli odpovídající opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí, k ochraně Vašich Osobních údajů. Kopie těchto opatření jsou dostupné na:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Do té míry, do které je to v některých jurisdikcích požadováno, dodržujeme požadavky na úvodní zpracování Osobních údajů s využitím databází umístěných v zemi, kde byly Osobní údaje shromážděny.

 

Používání Webové stránky nezletilými

 

Webová stránka není určena osobám mladším osmnácti (18) let a požadujeme, aby tyto osoby neposkytovaly své Osobní údaje na Webové stránce.

 

Omezení citlivých Osobních údajů

 

Pokud nebudeme výslovně žádat o informace za účelem dodržení předpisů proti praní špinavých peněz a dalších příslušných předpisů, žádáme Vás, abyste nám nezasílali, ani nijak nezpřístupnili, na Webové stránce nebo jinak, své citlivé Osobní údaje (jako např. čísla sociálního pojištění, čísla cestovních pasů, informace o etnickém nebo rasovém původu, politické přesvědčení, náboženskou nebo jinou víru, zdraví, biometrické nebo genetické údaje, kriminální minulost, členství v odborových organizacích, apod.).

 

Kontaktní informace Moody‘s

 

Otázky a připomínky ohledně uplatňování zásad ochrany dat u společnosti Moody's je třeba adresovat na:

 

Právní oddělení
Moody’s Corporation
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, NY 10007
Tel.: +1-212-553-1653 nebo 1-866-995-9659
E-mail: privacy@moodys.com  

 

Rozhodnete-li se kontaktovat Moody's ohledně těchto Pravidel ochrany soukromí elektronickou poštou, označte, prosím, v záhlaví Vaší zprávy předmět dotazu, a to "Dotaz ohledně Pravidel ochrany soukromí".

V souladu s platnými zákony máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů pro Vaši zemi nebo oblast nebo kde došlo k údajnému porušení platných právních předpisů o ochraně údajů.

V zemích, kde máme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu privacy@moodys.com.

 

Dodatečné informace pro Kalifornii

 

Pokud jste rezidentem Kalifornie, kalifornský Zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) (občanský zákoník § 1798.100) Vám poskytuje zvláštní práva týkající se Vašich Osobních údajů, mezi která patří:

 

•    Můžete požadovat informace o námi prováděném shromažďování a používání Vašich Osobních údajích za posledních dvanáct (12) měsíců týkající se: (i) kategorií Osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili, (ii) komerčních nebo obchodních účelů pro shromáždění Vašich Osobních údajů, (iii) kategoriích zdrojů, ze kterých jsme shromáždili Vaše Osobní údaje, (iv) kategoriích třetích stran, se kterými sdílíme Vaše Osobní údaje. Můžete požádat o seznam obsahující kategorie Vašich Osobních údajů, které jsme zveřejnili v souvislosti s obchodním účelem.

•    Můžete požádat o zaslání kopie Vašich Osobních údajů v běžně užívaném a strojově čitelném formátu.

•    Až na určité výjimky můžete podat žádost o vymazání Vašich Osobních údajů, .

 

Abyste mohli uplatnit výše uvedená práva, může být nutné, abychom ověřili Vaši totožnost, nebo oprávnění pro podání takové žádosti, a potvrdili, že se jedná o Vaše Osobní údaje. Pouze Vy, nebo osoba registrovaná u kalifornského státního tajemníka (California Secretary of State), kterou jste zmocnila jednat Vaším jménem, můžete podat žádost týkající se Vašich Osobních údajů. Nebudeme Vás diskriminovat pro výkon jakýchkoliv Vašich práv na soukromí podle CCPA nebo příslušných právních předpisů.

 

Během uplynulých dvanácti (12) měsíců jsme shromáždili výše uvedené kategorie Osobních údajů od rezidentů Kalifornie. Tyto Osobní údaje jsme rovněž poskytli třetím stranám za účely uvedenými výše.

 

Pokud v pravidlech ochrany soukromí nebo prohlášení týkajících se specifické webové stránky, produktu nebo služby přidruženého subjektu Moody’s není-li uvedeno jinak, Moody’s Vaše Osobní údaje neprodává.

 

Kterékoliv z práv uvedených v této části můžete uplatnit tím, že nás budete kontaktovat vyplněním Formuláře žádosti k osobním údajům.

 

Dodatečné informace pro Brazílii

 

Pokud máte nějaké otázky týkající se Vašich práv podle brazilského zákona Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese privacy@moodys.com.

​ ​