Please Note
We brought you to this page based on your search query. If this isn't what you are looking for, you can continue to Search Results for ""
The maximum number of items you can export is 3,000. Please reduce your list by using the filtering tool to the left.
Close
Za chwilę opuścisz stronę polską i przejdziesz na stronę globalną.
Nie pokazują ponownie tej informacji.
Tak
Nie

Skontaktuj się z nami

Dział Obsługi Klienta – Ameryka Płn. i Pd.
+1-212-553-1653
clientservices@moodys.com

Dział Obsługi Klienta – EMEA
+44-20-7772-5454
clientservices@moodys.com

Dział Obsługi Klienta – Azja/Pacyfik
+852-3551-3077
clientservices@moodys.com

Dział Obsługi Klienta – Japonia
+81-3-5408-4100
clientservices@moodys.com

 

Polityka Prywatności
Język:

 

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 4 listopada 2020 r.

 

Spółka Moody’s szanuje i ceni Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy Państwa Dane Osobowe (zdefiniowane poniżej) zarówno za pośrednictwem stron internetowych należących do spółki Moody’s, które zawierają bezpośrednie odniesienia lub linki do treści niniejszego dokumentu (określanych łącznie, jako: „Strona”/ „Witryna”) jak i w trybie offline, w jaki sposób używamy, ujawniamy i chronimy tego typu dane, oraz jakie oferujemy Państwu możliwości wyboru preferencji w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych. Prosimy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Spółka Moody’s może dokonywać okresowych aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane w treści Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą, gdy na Stronie zostanie przez nas umieszczone odniesienie lub link do zaktualizowanej Polityki Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z treścią legendy pt. „OSTATNIE AKTUALIZACJE” u góry strony, w celu ustalenia daty wprowadzenia ostatnich zmian do niniejszej Polityki Prywatności.

 

W treści niniejszej Polityki Prywatności terminy takie jak: „Moody’s”, „my", „nas" oraz „nasz" oznaczać będą Moody’s Investors Service, Inc., Moody’s Analytics, Inc. oraz ich spółki powiązane. Pełen wykaz spółek powiązanych grupy Moody’s dostępny jest pod adresem: www.moodys.com/MoodysGroupAffiliates.    

 

Aby odwiedzić niniejszą Stronę, nie muszą Państwo przekazywać nam jakichkolwiek Danych Osobowych. Niemniej jednak, w przypadku odmowy podania żądanych informacji, mogą Państwo nie być w stanie uzyskać dostępu do wszystkich działów i funkcji tej Strony.

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie do wszystkich aplikacji mobilnych Moody’s oraz innych form działalności internetowej Moody’s odwołujących się do niniejszej Polityki Prywatności. W związku z tym określenie „Strona” użyte w niniejszym dokumencie odnosi się także do odpowiedniej aplikacji mobilnej lub innej formy działalności internetowej Moody’s. Podczas korzystania z jakiejkolwiek aplikacji mobilnej Moody’s, Państwa Dane Osobowe (i Inne Dane, jak określono poniżej) mogą być także zbierane i przetwarzane przez producenta należącego do Państwa urządzenia przenośnego, sklep z aplikacjami, z którego została pobrana mobilna aplikacja Moody’s, operatora telekomunikacyjnego oraz inne osoby trzecie uczestniczące w dostarczeniu aplikacji lub danych na Państwa urządzenie mobilne, a takie gromadzenie i wykorzystywanie podlega politykom prywatności tych osób trzecich. Moody’s nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności stosowane przez jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Rodzaje gromadzonych danych

 

Gromadzimy Dane Osobowe i Inne Dane (w sposób opisany poniżej).

 

Gromadzenie Danych Osobowych

 

Dane osobowe to informacje, które Państwa identyfikują bądź też mogą być wykorzystane w celu Państwa identyfikacji lub skontaktowania się z Państwem, takie jak np. Państwa nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu („Dane Osobowe”). Możemy potrzebować zbierać i przetwarzać Dane Osobowe w celu dostarczenia użytkownikowi żądanych informacji, produktów lub usług (w tym Strony) lub z uwagi na to, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 

•    Spółka Moody’s wymaga od Państwa przekazania Danych Osobowych jeżeli jest to niezbędne zarejestrowanie się na Stronie. W trakcie procesu rejestracyjnego są Państwo proszeni o podanie Danych Osobowych takich jak imię i nazwisko, adres służbowej poczty elektronicznej, adres firmowy, lokalizacja lub właściwa jurysdykcja, numer telefonu służbowego oraz stanowisko w firmie, oraz akceptacji treści Umowy Użytkownika, przedstawionej Państwu w chwili rejestracji.

 

•    Spółka Moody’s może otrzymać Dane Osobowe z platform mediów społecznościowych. Na przykład, jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać ze swoich danych do logowania się w ramach mediów społecznościowych dla celów zalogowania się do swojego konta internetowego na Stronie, niektóre Dane Osobowe z Państwa konta na platformie społecznościowej będą nam udostępniane, co może obejmować Dane Osobowe, będące częścią Państwa profilu w mediach społecznościowych.

 

•    Spółka Moody’s może gromadzić Dane Osobowe przekazywane przez Państwa w sposób dobrowolny takie jak wiadomości e-mail, formularze online, formularze zamówień i rejestracji, ankiety, uczestnictwo w promocjach, rozmowy prowadzone za pomocą chatu online, rozmowy telefoniczne oraz w inny sposób.

 

•    Spółka Moody’s może zażądać Danych Osobowych od swoich klientów dla celów związanych z zapewnieniem zgodności z właściwymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub innymi właściwymi przepisami.

 

•    Na niektórych Stronach firmowych Moody’s takich jak np. www.moodys.com, mają Państwo możliwość prowadzenia własnych „portfeli”, gdzie, jeśli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem, mają Państwo możliwość wylistowania instrumentów finansowych, będących obiektem Państwa szczególnego zainteresowania. Warunkiem użyteczności tego typu informacji jest przechowywanie ich na Stronie i udostępnianie ich osobom, którym ujawnili Państwo swoją nazwę użytkownika i hasło. Z tego powodu prosimy, aby dobrze chronili Państwo swoją nazwę użytkownika i hasło i nie udostępniali ich osobom trzecim.

 

•    Możemy wykorzystywać zewnętrzne serwisy umożliwiające realizację płatności (każdy z nich określany jako: „Serwis Płatniczy”) w związku z opłatami pobieranymi za pośrednictwem niniejszej Strony. W przypadku, gdyby chcieli Państwo dokonać płatności przez niniejszą Stronę, mogą Państwo zostać skierowani do witryny nieprowadzonej przez Moody’s ale przez Serwis Płatniczy (lub przez dostawców usług dla Serwisu Płatniczego). Wszelkie Dane Osobowe udostępnione przez Państwa na stronie Serwisu Płatniczego nie będą gromadzone przez Moody’s, ale przez rzeczony Serwis Płatniczy i nie będą one podlegać niniejszej Polityce Prywatności, lecz polityce ochrony prywatności tego Serwisu. Moody’s nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania przez Serwis Płatniczy informacji zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu Płatniczego.

 

•    Spółka Moody’s gromadzi informacje na różne inne sposoby, takie jak: wyszukiwania online, udział w konferencjach i wydarzeniach, indywidualne prezentacje, od pracodawców, którzy udostępniają nasze usługi dla swoich pracowników oraz od wybranych podmiotów trzecich – partnerów biznesowych. Nasza firma może również okresowo uzyskiwać od osób trzecich wykazy nazwisk i danych kontaktowych osób, które mogą być zainteresowane naszymi produktami i usługami.

 

Wykorzystywanie zgromadzonych Danych Osobowych

 

Dane Osobowe wykorzystujemy w następujących uzasadnionych celach biznesowych:

 

•    Spełnianie żądań. Spółka Moody’s może wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu dostarczania Państwu produktów i usług oraz do przekazywania Państwu informacji na temat zamówionych produktów i usług. Będziemy angażować się w te działania, aby zarządzać stosunkami umownymi z Państwem i / lub spełniać prawne zobowiązania.

 

•    Komunikacja marketingowa. Okresowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu przekazywania Państwu informacji o produktach, programach, usługach i promocjach, którymi, naszym zdaniem, mogą być Państwo zainteresowani. Jeżeli Państwa pracodawca jest klientem Moody’s, będziemy mogli również przekazywać Państwu informacje o tego typu produktach, programach, usługach i promocjach, wykorzystując przy tej okazji Państwa Dane Osobowe, udostępnione Moody’s przez Państwa pracodawcę. Możemy także wykorzystywać Dane osobowe osób kontaktowych w mediach, aby dostarczyć komunikaty prasowe lub podzielić się nowinkami ze świata biznesu związanego z daną aktywnością. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy wysyłali Państwu elektroniczne wiadomości o charakterze marketingowym, prosimy zapoznać się z poniższym rozdziałem: „Twoje Preferencje".

 

•    Promocje. Nasza firma może organizować loterie, konkursy i tym podobne imprezy promocyjne (zbiorczo określane jako: „Promocje”). Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w Promocjach Moody’s będziemy od Państwa wymagać podania pewnych Danych Osobowych w przypadku udziału lub, zależnie od okoliczności, wygranej w Promocji. Prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem każdej Promocji, w której biorą Państwo udział, ponieważ może on uwzględniać dodatkowe istotne informacje dotyczące sposobu wykorzystania przez nas Państwa Danych Osobowych. W przypadku niezgodności zasad i warunków wykorzystywania Danych Osobowych zawartych w tego typu regulaminie z treścią niniejszej Polityki Prywatności, zasady i warunki określone w regulaminie będą miały moc wiążącą. Będziemy używać tych informacji do obsługi Promocji.

 

•    Inne potrzeby przedsiębiorstwa. Nasza firma może również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe dla swoich, innych potrzeb biznesowych takich jak: analiza i redagowanie danych (na przykład, aby poprawić efektywność naszych usług), uzyskiwanie informacji zwrotnych, udzielanie wsparcia klientom, konfiguracja i udoskonalanie treści i układu Strony, dokonywanie transakcji biznesowych (na przykład, aby potwierdzić, że żądana treść jest odbierana przez klientów), opracowywanie i dostarczanie planów i materiałów marketingowych i promocyjnych, statystyczna analiza zachowań użytkowników (na przykład, aby zrozumieć, które części Strony są najbardziej interesujące dla użytkowników), rozwój produktów, prowadzenie badań i researchu rynkowego, zarządzanie kontami indywidualnymi oraz spełnianie państwowych wymogów regulacyjnych w zakresie poboru podatków, kontroli audytowych, itp. Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe kontaktów dziennikarzy / mediów do rozpowszechniania informacji prasowych lub udostępniania innych aktualnych informacji związanych z naszą działalnością. Będziemy angażować się w te działania, aby zarządzać naszymi stosunkami umownymi z Państwem, aby wywiązać się z obowiązku prawnego i / lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes.

 

•     Przekazywanie wiadomości charakterze administracyjnym. Spółce Moody’s przysługuje prawo wykorzystywania Danych Osobowych w celu przesyłania Państwu ważnych informacji na temat Strony, produktów, usług, statusu Państwa konta, Umowy Użytkownika, niniejszej Polityki Prywatności, lub dowolnych innych polityk, umów lub transakcji mających związek z korzystaniem przez Państwa z niniejszej Strony, produktów i/albo usług. Z uwagi na fakt, że tego typu informacje mogą być istotne w procesie korzystania przez Państwa ze Strony, produktów i/albo usług, nie została przewidziana opcja rezygnacji z otrzymywania tego typu korespondencji. Angażujemy się w te działania, aby zarządzać naszymi stosunkami umownymi z Państwem, aby wywiązać się z obowiązku prawnego i / lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes.

 

•    Zgodność z prawem i regulacjami. Możemy wykorzystać Dane osobowe jako niezbędne, aby spełnić prawne i regulacyjne wymagania, takie jak podatek od sprzedaży, audyty, itp.

 

•    Gdzie jest to wymagane przez prawo, będziemy wykorzystywać Dane osobowe za Państwa zgodą.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie Innych Danych

 

My oraz nasi dostawcy usług możemy również zbierać i korzystać z następującego typu danych, określonych w niniejszej Polityce Prywatności jako „Inne Dane”:

 

•    Dane Monitoringu. Spółka Moody’s i jej dostawcy usług mogą gromadzić i/lub śledzić informacje innego rodzaju takie jak: dane demograficzne, nazwy domen, typ komputera, przeglądarki, rozdzielczość ekranu i inne dane statystyczne, mające związek z wykorzystaniem niniejszej Strony („Dane Monitoringu”). W oparciu o Dane Monitoringu możemy lepiej zrozumieć, kto korzysta ze Strony, oraz jak należałoby ją usprawniać i promować, co dotyczy również innych naszych witryn sieciowych i usług.

Jeżeli Dane Monitoringu nie są powiązane z Danymi Osobowymi, nie identyfikują one Państwa, ani jakiegokolwiek innego użytkownika, wobec czego mogą być przez nas wykorzystywane w dowolnym celu.

 

•    Dane Zagregowane. Możemy łączyć ze sobą Dane Osobowe w taki sposób, aby uzyskany końcowy wynik tego połączenia nie umożliwiał osobistej identyfikacji Państwa, ani dowolnego innego użytkownika niniejszej Strony: np. w celu obliczenia, jaki odsetek naszych użytkowników posiada dany kod strefowy w numerze telefonu. Tego typu informacje sumaryczne mogą być również wykorzystywane w dowolnym celu.

 

•    Cookies. W celu poprawy funkcjonowania usług internetowych na Stronie, spółka Moody's i nasi dostawcy usług mogą w jej obrębie korzystać z plików cookies. Cookies to dane, które serwer sieciowy przesyła na komputer określonej osoby w celach ewidencyjnych i innych. Z plików cookies i innych technologii korzystamy w celu usprawnienia ciągłego dostępu użytkowników do naszej Strony i jej wykorzystania. Jeżeli nie godzą się Państwo na gromadzenie informacji przy użyciu cookies, większość przeglądarek oferuje prostą procedurę pozwalającą na automatyczne odrzucanie tych plików, bądź też możliwość wyboru pomiędzy udzieleniem a odmową zgody na przesłanie określonego pliku lub plików cookies pochodzących z określonej witryny sieciowej na Państwa komputer. Niemniej jednak w przypadku wyłączenia plików cookies, nie wszystkie funkcje Strony mogą działać prawidłowo. Informacje na temat dezaktywacji cookies mogą Państwo znaleźć na stronie dostawcy Państwa przeglądarki internetowej. Witryna może mieć Politykę Plików Cookie, która dotyczy korzystania z plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia. Jeśli tak się stanie, oprócz Polityki prywatności będą obowiązywać zasady dotyczące Polityki Plików Cookie.

 

•    Narzędzia.

 

o     Zarówno nasza firma, jak i jej dostawcy usług, mogą również wykorzystywać rozmaite powszechnie dostępne narzędzia internetowe takie jak: znaczniki pikselowe, obiekty action tags, obiekty web beacons, obiekty.gif, JavaScript i podobne technologie (razem określane jako „Narzędzia”) w powiązaniu z podstronami Strony i wiadomościami e-mail w określonych formatach, między innymi do śledzenia czynności podejmowanych przez użytkowników Strony oraz odbiorców wiadomości e-mail, co ma na celu ocenę sukcesu kampanii marketingowych i gromadzenie informacji statystycznych na temat Strony i współczynników odpowiedzi. Narzędzia pozwalają nam ustalać, ilu użytkowników odwiedziło określone miejsca na Stronie, dostarczać usługi firmowe i pomagają ocenić skuteczność kampanii promocyjnych lub reklamowych. Wykorzystanie Narzędzi w przypadku niektórych formatów wiadomości e-mail, pozwala nadawcy ustalić, czy i kiedy dana wiadomość została przeczytana.

 

o      Spółka Moody’s wykorzystuje pliki cookies i Narzędzia w celu uzyskania informacji na temat wykorzystywania Strony, konfiguracji i usprawniania funkcji internetowych mając na względzie potrzeby indywidualnych użytkowników. Jeżeli ponownie odwiedzą Państwo Stronę, Moody’s może rozpoznać Państwa przy użyciu Narzędzi i usprawnić serwis w zależności od Państwa potrzeb. Na przykład w przypadku, gdy przeprowadzili już Państwo proces rejestracji, dzięki wykorzystaniu pliku cookie i/lub Narzędzi nie będą Państwo zmuszeni do ponownej rejestracji. Wierzymy, że cookies i Narzędzia stanowią wartość dodaną, usprawniając realizację potrzeb użytkowników.

 

o     Możemy korzystać z Google Analytics, które używa cookies i innych, podobnych technologii celem zbierania i analizowania informacji o używaniu Strony i raportowania o aktywnościach i trendach. Usługa może zbierać również informacje o korzystaniu z innych stron internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. Więcej na temat praktyk Google można dowiedzieć się odwiedzając www.google.com/policies/privacy/partners/ i zrezygnować (opt-out) z nich poprzez pobranie dodatku add-on opt-out wyszukiwarki Google Analytics, dostępnego na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

o     Nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki „nie śledź” (browser do-not-track signals).

 

•    Weryfikacja. Możemy korzystać z usług podmiotów trzecich by zweryfikować czy jesteś użytkownikiem – człowiekiem. Wszelkie informacje zebrane jako część takiej weryfikacji podlegają postanowieniom polityki prywatności podmiotów trzecich.

 

•    Adresy IP. W przypadku, gdy odwiedzają Państwo lub komunikują się Państwo z niniejszą Stroną, my, lub nasi dostawcy usług zewnętrznych możemy gromadzić dane dotyczące adresów IP (Internet Protocol). Adres IP to numer automatycznie przypisany do komputera, z którego Państwo korzystają, przez Państwa Dostawcę Usług Internetowych (ISP). Numer ten jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany przez pliki dziennika systemowego na naszym serwerze każdorazowo gdy odwiedzają Państwo Stronę, wraz z godziną/ami odwiedzin i podstronami, które Państwo odwiedzili. Używamy adresów IP, aby zrozumieć, w jaki sposób Witryna jest używana przez naszych użytkowników, aby ulepszyć Stronę i zwiększyć komfort korzystania z Witryny. Możemy również uzyskać przybliżoną lokalizację na podstawie Państwa adresu IP.

 

Jeśli mamy obowiązek traktować Inne Dane jako Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, możemy je wykorzystywać i ujawniać w celach opisanych powyżej, a także w celach, w których wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

 

Nasze reklamy

 

Możemy wykorzystywać firmy reklamowe podmiotów trzecich do wyświetlania reklam produktów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z Witryny, naszych aplikacji i innych witryn internetowych lub usług online, w oparciu o informacje dotyczące Państwa dostępu i korzystania z Witryny i innych stron internetowych lub usług online na dowolnym urządzeniu użytkownika, a także na podstawie informacji otrzymanych od stron trzecich. W tym celu firmy te mogą umieścić lub rozpoznać unikalny plik cookie w Państwa przeglądarce (w tym za pomocą tagów pikselowych). Mogą również korzystać z tych technologii oraz zbieranych informacji o korzystaniu z Internetu w celu rozpoznania użytkownika na różnych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy i laptop. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak zrezygnować z niej w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych na urządzeniu, na którym uzyskują Państwo  dostęp do niniejszej Polityki Prywatności, proszę odwiedzić http://optout.aboutads.info/#/ i http://optout.networkadvertising.org/#/. Mogą Państwo pobrać aplikację AppChoices na stronie www.aboutads.info/appchoices, aby zrezygnować z tej praktyki w aplikacjach mobilnych.

 

Ujawnianie zgromadzonych Danych Osobowych

 

Dane Osobowe mogą być przez nas ujawniane w następujących celach:

 

•    Dostawcy usług zewnętrznych. Dane Osobowe mogą być przez nas ujawniane dostawcom usług zewnętrznych świadczących dla nas usługi takie jak m.in. analiza danych, realizacja zamówień, przetwarzanie płatności oraz inne usługi.

 

•    Wymiana informacji pomiędzy spółkami powiązanymi. Zgodnie z obowiązującym prawem, Moody’s może przesyłać Dane Osobowe spółkom powiązanym (których lista dostępna jest pod adresem: www.moodys.com/Affiliates_of_Moodys) w celu umożliwienia im kontaktowania się z Państwem w sprawie produktów, programów, usług i promocji, które ich zdaniem, mogłyby Państwa zainteresować. Niemniej jednak rzeczone spółki powiązane mogą wykorzystywać Państwa Dane Osobowe również w innych celach, zgodnie z treścią polityki prywatności znajdującej nich zastosowanie, zgodnie ze wskazaniem, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Moody’s lub jej spółek powiązanych, prosimy zapoznać się z treścią sekcji „Twoje Preferencje" poniżej. Stroną odpowiedzialną za wspólne wykorzystywanie Danych Osobowych będzie Moody’s Corporation.

 

•    Partnerzy Strategiczni i witryny pod wspólną marką (Co-Branded Sites). Okresowo możemy nawiązywać szczególną współpracę z innymi spółkami, nie należącymi do Moody’s, ani nie będącymi jej spółkami powiązanymi, w celu dostarczania lub promowania wspólnych produktów, usług, aplikacji lub funkcji (wspólnie określanych jako: „Wspólnie Oferowane Pozycje”). Tego typu szczególna współpraca może również obejmować prowadzenie stron internetowych pod wspólną marką („witryny pod wspólną marką”). Wszelkie informacje, w tym również Dane Osobowe, udzielane przez Państwa w związku z rzeczonymi Wspólnie Oferowanymi Pozycjami i/lub udostępniane na rzeczonych witrynach pod wspólną marką, będą przekazywane naszym partnerom zewnętrznym. Informacje dotyczące praktyk ochrony prywatności stosowanych przez rzeczone osoby trzecie powinni Państwo uzyskać na należących do nich stronach internetowych. PROSIMY ZAUWAŻYĆ, ŻE NINIEJSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI NIE UWZGLĘDNIA PRAKTYK POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI I PRZEKAZU INFORMACJI STOSOWANYCH PRZEZ JAKIEKOLWIEK OSOBY TRZECIE. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na to, aby Państwa Dane Osobowe były ujawniane osobom trzecim, prosimy o nieprzekazywanie Danych Osobowych w związku ze Wspólnie Oferowanymi Pozycjami i/lub poprzez witryny pod wspólną marką.

 

•    Dostawcy Danych stron trzecich. W przypadku subskrypcji produktu lub usługi Moody's, która zawiera dane osób trzecich, możemy być zobowiązani do przekazania Danych Osobowych stronom trzecim w ramach naszych obowiązków sprawozdawczych. Będziemy to robić tylko wtedy, gdy zewnętrzny dostawca danych uzależni otrzymanie danych od znajomości Państwa tożsamości.

 

•    Konferencje i wydarzenia. Biorąc udział w konferencji lub wydarzeniu organizowanym przez Moody’s, Państwa imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe mogą być udostępniane innym uczestnikom i współorganizatorom takiej konferencji lub wydarzenia.

 

•    Promocje. Dane Osobowe ujawniane przez Państwa w związku z Promocjami możemy przekazywać zewnętrznym sponsorom rzeczonych Promocji (niezależnie od tego, czy Promocje te są organizowane przez nas, czy też nie), lub w inny sposób, zgodnie z treścią regulaminów poszczególnych Promocji.

 

•    Cesja. Możemy ujawniać lub przekazywać wszelkie gromadzone przez nas Dane Osobowe, na rzecz podmiotu stowarzyszonego lub osoby trzeciej (i ich doradców), w przypadku restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży, ustanowienia spółki joint-venture, cesji, przeniesienia lub innego rozporządzenia całością lub dowolną częścią naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub zapasów (w tym, między innymi, w związku z ogłoszeniem upadłości lub podobnym postępowaniem).

 

•    Egzekwowanie prawa, Sytuacje nadzwyczajne, Zgodność z przepisami. Państwa Dane Osobowe mogą być przez nas używane i ujawniane innym osobom, o ile uznamy to za właściwe w celu: (a) zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulaminami lub regulacjami w dowolnym państwie, w którym Moody’s prowadzi swoją działalność, włączając przepisy poza krajem Państwa zamieszkania; (b) zapewnienia zgodności z procedurami prawnymi; (c) na żądanie organów rządowych lub publicznych, włączając organy rządowe lub organy publiczne poza krajem Państwa zamieszkania; (d) w celu egzekwowania naszych Warunków Użytkowania; (e) w celu ochrony działalności prowadzonej przez nas, lub przez dowolne podmioty stowarzyszone; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub majątku spółki Moody’s i podmiotów powiązanych, Państwa, lub innych osób; oraz (g) umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych w celu ograniczenia ponoszonych przez nas szkód. Możemy np. ujawniać organom ścigania Państwa Dane osobowe, w najszerszym zakresie dopuszczalnym na mocy prawa, w celu umożliwienia im identyfikacji osób, które uczestniczyły, lub mogły uczestniczyć w działaniach niezgodnych z prawem.

 

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat stron trzecich, tego komu udostępniamy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z nami w sposób podany w sekcji „Informacje kontaktowe spółki Moody’s” poniżej.

 

Twoje Preferencje

 

Oferujemy Państwu możliwość wyboru sposobu wykorzystywania i ujawniania przez nas Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych.

 

•    Jeżeli nie wyrażają Państwo dalszej zgody na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym w trybie ciągłym, prosimy o przesłanie w tej sprawie wiadomości na adres: unsubscribe@moodys.com.

 

•    Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przekazywanie przez nas Państwa Danych Osobowych w trybie ciągłym na rzecz naszych spółek powiązanych oraz osób trzecich, w celach marketingowych, mogą Państwo przerwać ten proces przesyłając w tej sprawie wiadomość e-mail na adres: unsubscribe@moodys.com.

 

Podejmiemy starania w celu spełnienia Państwa żądań w możliwie jak najkrótszym czasie. Prosimy zauważyć, że w przypadku skorzystania z drugiej z powyższych opcji, nie będziemy mogli usunąć Państwa Danych Osobowych z baz danych należących do tych, spośród naszych spółek powiązanych lub osób trzecich, którym Państwa Dane Osobowe zostały już przez nas udostępnione (tzn. na rzecz których Państwa Dane Osobowe zostały udostępnione przed datą spełnienia przez nas Państwa żądania). Ponadto, prosimy wziąć pod uwagę fakt, że żądanie od nas nieprzekazywania Państwa Danych Osobowych spółkom powiązanym lub osobom trzecim może skutkować zaprzestaniem otrzymywania przez Państwa wiadomości e-mail o charakterze marketingowym od spółki Moody’s. Prosimy również zauważyć, że w przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, będziemy nadal uprawnieni do przesyłania Państwu istotnych wiadomości o charakterze administracyjnym, na których otrzymywanie nie mogą Państwo nie wyrazić zgody, o ile nie zdecydują Państwo o rezygnacji z naszych usług.

 

Swoje preferencje dotyczące odbioru wiadomości e-mail o charakterze marketingowym mogą Państwo również określić kontaktując się z nami listownie lub telefonicznie, przy użyciu informacji zawartych w części: „Dane kontaktowe spółki Moody’s” podanych poniżej lub jeśli posiadacie Państwo profil / konto witryny, zmieniając preferencje w profilu / koncie witryny w dowolnym momencie.

 

W jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowy, zmieniać je lub zastrzegać

 

Jeżeli chcieliby Państwo przejrzeć, skorygować, zaktualizować, zastrzec, skasować lub w inny sposób ograniczyć sposób wykorzystania przez nas Państwa Danych Osobowych, lub jeśli chcieliby Państwo poprosić o otrzymanie elektronicznej kopii swoich Danych Osobowych w celu przesłania jej do innej firmy (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest zapewniane przez obowiązujące prawo),które zostały nam uprzednio dostarczone, należy złożyć żądanie, korzystając z Formularza żądania Danych Osobowych. Odpowiemy na Państwa prośbę zgodnie z obowiązującym prawem. Dla Państwa bezpieczeństwa, możemy realizować wyłącznie wnioski w odniesieniu do danych osobowych, związanych z konkretnym adresem e-mail, którego Państwo używają, aby wysłać do nas Państwa żądanie możemy potrzebować zweryfikować Państwa tożsamość przed odniesieniem się do żądania. Podejmiemy starania aby Państwo żądanie mogło zostać spełnione możliwie jak najszybciej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje do celów prowadzenia rejestrów i / lub zrealizowania jakiejkolwiek transakcji, które rozpoczęli Państwo przed żądaniem dokonania zmiany lub usunięcia. Mogą również istnieć szczątkowe informacje, które pozostaną w naszych bazach danych i innych zapisach, które nie zostaną usunięte.

 

Linki

 

Na stronie mogą znajdować się linki do innych witryn internetowych, w tym serwisów społecznościowych oraz narzędzia do współpracy z innymi hostami. Spółka Moody’s nie kontroluje tego typu witryn. Tego typu linki umieściliśmy jedynie dla Państwa wygody, zaś Moody’s nie zatwierdza, nie kontroluje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności lub treści podlinkowanych witryn. W przypadku przekazywania Danych Osobowych za pośrednictwem witryny należącej do osób trzecich, lub zdecydowania się na komunikację z nami za pomocą narzędzi do współpracy zewnętrznej lub innych platform mediów społecznościowych podejmowana przez Państwa czynność odbywać się będzie na witrynie rzeczonej osoby trzeciej (nie na niniejszej Stronie) zaś udostępnione Dane Osobowe będą gromadzone i kontrolowane w oparciu o politykę ochrony prywatności rzeczonej osoby trzeciej. Zalecamy zapoznanie się z treścią polityki i praktykami dot. ochrony prywatności tych osób trzecich. PROSIMY ZAUWAŻYĆ, ŻE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI NIE OBEJMUJE PRAKTYK OCHRONY PRYWATNOŚCI LUB PRZEKAZU INFORMACJI STOSOWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE, W TYM MIĘDZY INNYMI, PODMIOTY POWIĄZANE, KTÓRE NIE UDOSTĘPNIAJĄ BEZPOŚREDNICH ODNIESIEŃ LUB LINKÓW DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 

Środki ochrony bezpieczeństwa

 

Spółka Moody's ustanowiła racjonalne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Danych Osobowych w ramach naszej organizacji przed utratą, sprzeniewierzeniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Prosimy zauważyć, że pomimo podjęcia przez Moody’s działań w celu stworzenia bezpiecznej dla użytkowników i wiarygodnej Strony, żadna witryna nie zapewnia 100% bezpieczeństwa. Jeżeli uważają Państwo, że wymiana informacji z nami nie jest dla Państwa bezpieczna (np. jeżeli odnoszą Państwo wrażenie, że bezpieczeństwo któregokolwiek z prowadzonych przez nas Państwa kont jest zagrożone), prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym problemie, korzystając z informacji podanych w sekcji „Dane kontaktowe spółki Moody’s" poniżej (prosimy zauważyć, że w przypadku powiadomienia nas o tym fakcie za pośrednictwem tradycyjnej poczty, czas oczekiwania na naszą reakcję wydłuży się).

 

Kompletność danych

 

Spółka Moody’s wykorzystywać będzie Dane Osobowe jedynie w sposób spójny z celem, w którym zostały one zgromadzone, dozwolony w treści niniejszej Polityki Prywatności, lub zgodnie z Państwa upoważnieniem. Moody’s podejmie realne kroki aby zapewnić, że Dane Osobowe (w formie przekazywanej przez Państwa) nadają się do celu, w którym są gromadzone, są dokładne, kompletne i aktualne. Spółka Moody’s liczy na to, że będą Państwo, w razie konieczności, aktualizować i korygować swoje Dane Osobowe.

 

Okres przechowywania

 

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez nas tak długo, jak jest to potrzebne lub dozwolone w świetle celu (ów), dla którego zostało uzyskane i zgodne z obowiązującym prawem. Kryteria stosowane w celu określenia naszych okresów przechowywania obejmują: (i) długość czasu, w którym utrzymujemy stałą relację z Państwem; (ii) czy istnieje prawne zobowiązanie, któremu podlegamy; oraz (iii) czy zatrzymanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązującego statutu przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzenia regulacyjnego).

 

Przekazywanie Danych Osobowych za granicę

 

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym posiadamy udogodnienia lub w które angażujemy dostawców usług. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do dostępu do Państwa Danych Osobowych.

 

Zapewniamy, że mamy odpowiednie prawne podstawy do transgranicznego przekazywania Państwa danych osobowych.

 

Jeżeli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG"): niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z normami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna online na liście krajów adekwatnych Komisji Europejskiej na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). W przypadku transferów z EOG do krajów nie uznanych za adekwatne przez Komisję Europejską, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony Państwa Danych Osobowych. Mogą Państwo uzyskać kopię tych zabezpieczeń pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

 

Gdzie wymagają tego pewne jurysdykcje, spełniamy wymagania wstępnego przetworzenia Danych osobowych z wykorzystaniem baz danych umiejscowionych w krajach, które zbierają Państwa Dane Osobowe.

 

Użytkowanie Strony przez osoby niepełnoletnie

 

Niniejsza Strona nie jest adresowana do osób poniżej osiemnastego (18) roku życia i prosimy, aby takie osoby nie przekazywały swoich Danych Osobowych za jej pośrednictwem.

 

Ograniczenia w zakresie wrażliwych Danych Osobowych

 

O ile wyraźnie nie zażądamy takich informacji dla celów związanych z zapewnieniem zgodności z właściwymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i innymi właściwymi przepisami,  prosimy o nie przesyłanie i nie ujawnianie nam żadnych wrażliwych Danych Osobowych (np. numeru ubezpieczenia społecznego, numeru paszportu, informacji na temat przynależności rasowej lub etnicznej, poglądów politycznych, religii lub innych przekonań, stanu zdrowia, biometrii lub cech genetycznych przeszłości kryminalnej lub członkostwa w związkach zawodowych) na niniejszej Stronie lub za jej pośrednictwem, bądź też w inny sposób.

 

Dane kontaktowe dla Moody’s

 

Pytania lub wątpliwości dotyczące praktyk ochrony danych stosowanych przez spółkę Moody’s należy kierować na adres:

 

Departament Prawny
Moody’s Corporation
7 World Trade Center, 250 Greenwich Street
Nowy Jork, NY 10007
Telefon: +1-212-553-1653 lub 1-866-995-9659
E-mail: privacy@moodys.com

 

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się ze spółką Moody’s w sprawach dotyczących niniejszej Polityki Prywatności za pośrednictwem poczty e-mail, prosimy o wpisanie w tytule wiadomości frazy: “Privacy Inquiry.” [Zapytanie dot. ochrony prywatności]

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu ochrony danych swojego kraju lub regionu lub w miejscu, w którym nastąpiło domniemane naruszenie obowiązującego prawa o ochronie danych.

 

W krajach, gdzie wymaga się od nas wskazania oficera ds. ochrony danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się z skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych wysyłając e-mail na adres privacy@moodys.com.

 

Dodatkowe informacje dla Kalifornii

 

Jeżeli są Państwo rezydentami stanu Kalifornia, przysługują Państwo szczególne prawa dotyczące Państwa Danych Osobowych, na podstawie California Consumer Privacy Act (prawo o prywatności konsumentów stanu Kalifornia, „CCPA”) (Kodeks Cywilny § 1798.100). Uprawnienia te są następujące:

 

•    Są Państwo uprawnieni do żądania informacji na temat zebrania i przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy w zakresie: (i) kategorii Danych Osobowych, które zebraliśmy o Państwu (ii) biznesowy lub handlowy cel, dla którego zbieramy Państwa Dane Osobowe (iii) kategorie źródeł, z których pozyskujemy Państwa Dane Osobowe oraz (iv) kategorie podmiotów trzecich, którym przekazujemy Państwa Dane Osobowe. Są Państwo uprawnieni do żądania listy Państwa kategorii Danych Osobowych, które udostępniliśmy w związku z celem biznesowym.

•    Są Państwo uprawnieni do żądania kopii Państwa Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

•    Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, są Państwo uprawnieni do żądania usunięcia przez nas Państwa Danych Osobowych.

 

W celu umożliwienia wykonywania powyższych praw, może być niezbędne dokonanie przez nas weryfikacji Państwa tożsamości lub uprawnienia do skierowania do nas żądania, jak również potwierdzenie Danych Osobowych Państwa dotyczących. Tylko Państwo lub osoba zarejestrowana u Sekretarza Stanu Kalifornia, upoważniona do działania w Państwa imieniu, jest uprawniona do wniesienia podlegającego rozpatrzeniu żądania dotyczącego Państwa Danych Osobowych. Nie będziemy dyskryminować Państwa ze względu na korzystanie z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw dotyczących prywatności na podstawie CCPA lub innych właściwych przepisów.

 

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, zebraliśmy od rezydentów Kalifornii Dane Osobowe kategorii opisanych powyżej. W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy ujawnialiśmy też takie Dane Osobowe podmiotom trzecim w celach opisanych powyżej.

 

O ile polityka prywatności lub informacja o prywatności, mająca zastosowanie do konkretnej Strony, produktu lub usługi spółki powiązanej Moody’s nie stanowi inaczej, Moody’s nie sprzedaje Państwa Danych Osobowych.

 

Mogą Państwo egzekwować uprawnienia opisane w niniejszej części kontaktując się z nami poprzez wypełnienie Formularza żądania Danych Osobowych.

 

Dodatkowe informacje dla Brazylii

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź komentarze dotyczące Państwa praw wobec brazylijskiego Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), prosimy skontaktować się z naszym oficerem ds. ochrony danych osobowych. Można to zrobić, wysyłając wiadomość na adres: privacy@moodys.com.

​ ​